Digwyddiadau

Loompah Noson

Loompah Noson


Neuadd y Farchnad, Caernarfon · 14 Hydref · 7pm

Mae Oktoberfest wedi cyrraedd Caernarfon!vYmunwch â Gŵyl Fwyd Caernarfon ar gyfer gŵyl gwrw Almaenig draddodiadol.

darllen mwy

Blasu Jin

Blasu Jin


21 Ebrill 2023, 7:30pm

Noson Blasu Jin yn Y Stesion

Tocynnau ar gael fan hyn neu yn Palas Print!

darllen mwy

Noson Blasu Gwin gyda Broga Wines

Noson Blasu Gwin gyda Broga Wines


18 Medi, 2021

Nos Sadwrn, 18 Medi bydd Gŵyl Fwyd Caernarfon a chyn berchennog Les Gallois yng Nghaerdydd, Francis Dupuy, yn cynnal digwyddiad blasu gwin unigryw yn ‘Yr Aelwyd’ yng Nghaernarfon.

darllen mwy

CYDGOGINIO BYW AR IONAWR 30ain

CYDGOGINIO BYW AR IONAWR 30ain


30/01/21

Mae Gŵyl Fwyd Caernarfon yn falch o gyflwyno’r sesiwn ddiweddaraf yn ein cyfres o ddigwyddiadau digidol sef cyfle i gydgoginio yn fyw ar nos Sadwrn Ionawr 30ain.

darllen mwy

Rhannu ryseitiau Cystadleuaeth Coctels Gin Nadolig

Rhannu ryseitiau Cystadleuaeth Coctels Gin Nadolig


16/12/2020

Coctels yn y Cartref - rhannu ryseitiau a beirniadu ein cystadleuaeth Jinsan Dolig.

darllen mwy

Cystadleuaeth Coctel Gin Nadoligaidd

Cystadleuaeth Coctel Gin Nadoligaidd


3/12/20

Oes gennych chi awydd rhoi cynnig ar greu coctel gin Nadoligaidd penigamp? Darllenwch fwy i gystadlu…!

darllen mwy

Ffair Nadolig Rithiol

Ffair Nadolig Rithiol


29 Tachwedd 2020

Dewch draw i’n tudalen Facebook a thudalen AM i fwynhau naws y Nadolig yn ein Ffair Nadolig Rithiol.

darllen mwy

Cystadleuaeth Goginio i Blant a Phobl Ifanc

Cystadleuaeth Goginio i Blant a Phobl Ifanc


08/10/2020

Lansio cystadleuaeth newydd 5 Mewn Pryd Gŵyl Fwyd Caernarfon mewn partneriaeth â Hybu Cig Cymru. Wyt ti’n hoffi potsian yn y gegin a ffansi ennill offer coginio gwerth £100 a hamper gwerth £50 o gynnyrch...

darllen mwy

Nerys Howells yn coginio 3 rysait o'i llyfr newydd

Nerys Howells yn coginio 3 rysait o'i llyfr newydd


29.07.20

Dyma Nerys Howells yn rhannu ryseitiau newydd sbon o’i llyfr diweddaraf sy’n cael ei gyhoeddi gan wasg Y Lolfa.

darllen mwy

Cystadleuaeth Coctels

Cystadleuaeth Coctels


20/07/2020

Sut rai di’r Cofis am eu coctels?

darllen mwy

Chris Summers yn coginio’r byrgyr a’r sglodion llwythog gorau o’i gartref

Chris Summers yn coginio’r byrgyr a’r sglodion llwythog gorau o’i gartref


15.07.20

Dyma Chris Summers, Prif Gogydd yr Oystercatcher yn Rhosneigr, yn dangos sut i wneud y byrgyr a’r sglodion llwythog gorau!

darllen mwy

Ryseitiau Groegaidd gyda Lisa Jên o 9 Bach

Ryseitiau Groegaidd gyda Lisa Jên o 9 Bach


08.07.20

Mae Lisa Jên, o’r band 9 Bach yn un sydd wrth ei bodd yn y gegin, ac wrth ei bodd yn ymweld â Groeg ar wyliau. Gan nad ydi hi, na neb ohonom ni yn medru mynd i Groeg yr haf yma, roedd hi’n meddwl y byddai pobl yn...

darllen mwy

Sgwrs ac arddangosfa coginio efo Matt Guy

Sgwrs ac arddangosfa coginio efo Matt Guy


15.06.20

Ifan Tudur, aelod o bwyllgor trefnu Gŵyl Fwyd Caernarfon sy’n sgwrsio efo’r cogydd Matt Guy dros Zoom yn y cyntaf o’n cyfres o ddigwyddiadau digidol.

darllen mwy

Swper Codi Arian

Swper Codi Arian


11/03/2020

Dewch i ddathlu cogyddion lleol ifanc yn ein Swper Codi Arian blynyddol mewn cydweithrediad gyda Coleg Menai.

darllen mwy

Cystadleuaeth Cyri

Cystadleuaeth Cyri


28.02.2020

Dewch i goroni cogydd cyri amatur gorau Caernarfon!

darllen mwy

Noson Gin

Noson Gin


17/01/2019

Dewch i flasu gin o Gymru a thu hwnt gyda Jinsan!

darllen mwy

Marchnad 'Dolig

Marchnad 'Dolig


07/12/2019

Dathlwch y ‘Dolig gyda ni!

darllen mwy

Lluniaeth Noson Tan Gwyllt Caernarfon

Lluniaeth Noson Tan Gwyllt Caernarfon


05/11/19

Bydd pwyllgorau Gwyl Fwyd Caernarfon yn rhedeg stondin lluniaeth unwaith eto fel rhan o addangofa tan gwyllt y dref.

darllen mwy

CYRI-OCI!

CYRI-OCI!


18/10/19

Cystadleuaeth kareoke gyda’r MC Jonathan Davies dros gyri blasus.

darllen mwy

Taith Trên i'r Teulu

Taith Trên i'r Teulu


21/09/19

Diwrnod i’r teulu oll!

darllen mwy

© 2023 Gŵyl Fwyd Caernarfon. Gwefan gan Delwedd