Cystadleuaeth Coctels

20/07/2020


Er fod Gŵyl Fwyd Caernarfon wedi gorfod cael ei chanslo eleni, mae’r gwirfoddolwyr sydd yn trefnu’r ŵyl wedi bod yn brysur dros y misoedd diwethaf yn rhannu ryseitiau cogyddion ac yn cefnogi cynllun ‘Porthi Pawb’ yng Nghaernarfon.

Ond y penwythnos yma, nid bwyd fydd yn cael sylw – ond diodydd.  Ac i fod yn fwy penodol, jin.  Mi fydd yr ŵyl yn gweithio gyda Lowri a Ffion o gwmni ‘Jinsan’ i gynnal cystadleuaeth arbennig i greu coctel hafaidd, gyda jin fel y prif gynhwysyn.

Y cyfan sydd angen ei wneud i gystadlu ydy:

  1. Creu coctel sy’n cynnwys jin plaen sych a hyd at 5 cynhwysyn arall
  2. Postio fideo neu lun o’r gin ar Twitter / Instagram / Facebook efo rysáit a enw’r coctel
  3. Cofiwch ein tagio @gwylfwydcaernarfon #cocteljinsan  (neu rannu ar dudalen yr ŵyl ar Facebook).
  4. Oriau cystadlu  - 7pm 24/7/20 tan 7pm 26/7/20

Bydd y coctels yn cael eu beirniadu gan Lowri a Ffion, a’r enillydd yn cael hamper gin gwerth £100 wedi ei gefnogi gan gwmni jin ‘Afallon Mon’, ‘Treganna Gin’ a ‘Dinorwig Distillery’.

CO NI OFF 2019!

Diolch yn fawr iawn i Lowri, Ffion a’r cwmniau am eu cefnogaeth.

Yn ôl i'r tudalen digwyddiadau.

© 2023 Gŵyl Fwyd Caernarfon. Gwefan gan Delwedd