Gŵyl Fwyd Caernarfon

Newyddion

Rydym Eisiau Eich Barn!

Rydym Eisiau Eich Barn!


12/05/2019

Beth oedd eich hoff beth am yr wyl eleni? Gadewch i ni wybod drwy lenwi’r holiadur.

darllen mwy

Rhaglen a Map 2019

Rhaglen a Map 2019


14/04/2019

Gyda llai na mis i fynd - dyma’r holl wybodaeth am beth sydd ymlaen yn ystod ein digwyddiad mawreddog!

darllen mwy

Gala'n codi dros fil

Gala'n codi dros fil


Mawrth 29, 2019 - SOPHIE

Unwaith eto eleni cafwyd noson gwerth chweil yn ein noson Gala. Gyda’r tywydd ar ein hochor eleni, bu’r noson yn lwyddiant wrth i’r tocynnau i gyd werthu! Ein cogyddes gwâdd oedd y cyn-ddisgybl o Goleg Menai sydd bellach...

darllen mwy

CYRI, CWRW A CHWMNI DA – BLOG

CYRI, CWRW A CHWMNI DA – BLOG


Mawrth 18, 2019 - MARGED

Wel sôn am noson ddifyr ym mhedwaredd gystadleuaeth cyri Gŵyl Fwyd Caernarfon, sydd wedi datblygu’n ddigwyddiad poblogaidd iawn. Syniad y noson ydi bod 10 o bobl leol sy’n hoffi coginio yn creu cyri i 80 o bobl, ac yna’r...

darllen mwy

HANES Y NOSON GIN - BLOG

HANES Y NOSON GIN - BLOG


CHWEFROR 01, 2019 - MARGED

Am y tro cyntaf erioed yn hanes Gŵyl Fwyd Caernarfon, cynhaliwyd ein digwyddiad blasu jin cyntaf ar noson Santes Dwynwen eleni. Braf oedd gweld Tŷ Glyndŵr dan ei sang, a’r tocynnau i gyd wedi’u gwerthu ers wythnosau.

darllen mwy

MARCHNAD NADOLIG 2018

MARCHNAD NADOLIG 2018


RHAGFYR 11, 2018 - CATRINSIRIOL

Er gwaetha’r glaw, roedd ysbryd y dathlu yn fyw ac yn iach yn y farchnad Nadolig yn Copa yng Nghaernarfon dydd Sadwrn, 8 Rhagfyr er mwyn codi arian at Gŵyl Fwyd Caernarfon 2019. Daeth amrywiaeth o stondinwyr yno i werthu...

darllen mwy

CYHOEDDI DIGWYDDIADAU GŴYL FWYD CAERNARFON

CYHOEDDI DIGWYDDIADAU GŴYL FWYD CAERNARFON


MED 15, 2018 - MARGED

Er mwyn cynnal yr ŵyl am ddim ym mis Mai, mae’r pwyllgor wedi trefnu amserlen o ddigwyddiadau bwyd a diod i godi hyd at £20,000. Digwyddiad cyntaf yr ymdrechion godi arian yw’r Gystadleuaeth Pryd Powlen am 7.30pm, nos...

darllen mwy

PLEDLEISIWCH AM YR ŴYL AM GRANT ‘BAGS OF HELP’ TESCO

PLEDLEISIWCH AM YR ŴYL AM GRANT ‘BAGS OF HELP’ TESCO


MED 03, 2018 - MARGED

Mae pleidleisio bellach AR AGOR ar gyfer cynllun grant ‘Bags of Help’ Tesco eleni. Rydym wedi bod ddigon lwcus i gyrraedd y bleidlais gyhoeddus a gyda’ch help chi, gallem ennill hyd at £4,000 at ŵyl 2019.

darllen mwy

Archif

2018 | 2017 | 2016 | 2015

© 2019 Gŵyl Fwyd Caernarfon. Gwefan gan Delwedd