Rhannu ryseitiau Cystadleuaeth Coctels Gin Nadolig

16/12/2020


Diolch i bawb sydd wedi cystadlu yn ein cystadleuaeth coctels, dan ni wrth ein boddau efo ryseitiau pawb!
Dim ond un enillydd lwcus fydd yn derbyn y wobr o DAIR POTEL O JIN O GYMRU ond mae cyfle i bawb ymuno yn yr hwyl.

Mae 9 ymgais yn y ras ac mae’r holl ryseitiau ar gael i chi rhoi tro arnynt. 
Bydd y coctel buddugol yn cael ei gyhoeddi nos Sul Rhagfyr 20fed pan fydd ein beirniaid Lowri Wynn a Ffion Emyr yn gymryd ein cyfrifon Instagram a Facebook drosodd am y noson.
Cofiwch ddilyn ni er mwyn gweld y cwbl yn fyw, ond mi fyddwn yn rhannu'r uchafbwyntiau yn fuan wedyn. 

Mae’n diolch yn fawr iawn hefyd i Cywain am gefnogi’r gystadleuaeth hon. Mae nhw’n rhoi cymorth ymarferol i fusnesau bwyd a diod newydd o Gymru.
Cofiwch chi gefnogi cynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru bob tro os medrwch chi, a mwynhewch eich Nadolig yn ddiogel.  

Cliciwch yma i lawrlwytho PDF o’r holl ryseitiau 

  • Spicy bubbles
  • Nutty Russian
  • Ginsel
  • Pom Gin Fizz
  • Gin a Ling
  • Gingle Bells
  • Gin Sour and Tonic
  • Christmas Gold
  • Apple and ginger

Yn ôl i'r tudalen digwyddiadau.

© 2024 Gŵyl Fwyd Caernarfon. Gwefan gan Delwedd