Noson Blasu Gwin gyda Broga Wines

18 Medi, 2021


Nos Sadwrn, 18 Medi bydd Gŵyl Fwyd Caernarfon a chyn berchennog Les Gallois yng Nghaerdydd, Francis Dupuy, yn cynnal digwyddiad blasu gwin unigryw yn ‘Yr Aelwyd’ yng Nghaernarfon.

Yn ogystal â blasu ystod wych o winoedd, bydd Francis hefyd yn cynnig ymgynghoriad ar y gwinoedd gorau i weddu gyda'ch paled a'ch poced. Cyrhaeddodd Francis Gaerdydd ym 1989 a gwnaeth ei farc yn y brifddinas yn y 1990au gyda bwyty Le Gallois. Aeth ymlaen i lwyddiannau eraill lle roedd ei enw'n gysylltiedig â Pier 64 a Chez Francis.

Mae tocynnau yn £17 y pen ac yn cynnwys gwin a bwyd ysgafn. Maent ar gael i'w archebu arlein yma.

Os ydych yn cael unrhyw drafferth yn archebu arlein, mae croeso i chi ein ebostio ar gwylfwydcaernarfon@gmail.com

Bydd tocynnau ar werth tan 7pm, Nos Fercher 15 Medi.

Bydd mesurau mewn lle i leihau lledaeniad posibl Covid yn ystod y digwyddiad

CO NI OFF 2019!

Yn ôl i'r tudalen digwyddiadau.

© 2024 Gŵyl Fwyd Caernarfon. Gwefan gan Delwedd