Swper Codi Arian

11/03/2020


Darllennwch fwy am y noson yma.

Tocynnau = £25 (+£1 tal prosessu arlein)

Cogydd disglair yn arwain cinio elusennol

Aiyeesha Barron-Clarke, sy’n enedigol o Fangor ac yn Bencampwr Sgiliau y Byd y DU, fydd y prif gogydd yn ystod cinio gala i godi arian i Ŵyl Fwyd Caernarfon ar yr 11 o Fawrth.

Ar hyn o bryd, mae Aiyeesha yn gweithio fel Chef de Partie ym mwyty Catch 22 yn y Fali ac ar y noson bydd ganddi dim o 10 o fyfyrwyr arlwyo blwyddyn olaf Coleg Llandrillo Menai yn gweithio iddi.  Bydd ganddi hefyd ei chyflogwr presennol, prif gogydd Neil Davies, yn gweithio iddi fel rhan o’r tîm.

Aiyeesha fyddai’r gyntaf i gyfaddef nad oedd hi’n hapus yn yr ysgol, ac fe adawodd Ysgol Dyffryn Ogwen gyda dau TGAU yn 16 oed.

Dywedodd Aiyeesha, “Wnaeth y system addysg bresennol jysd ddim gweithio i mi – mi oeddwn i eisiau bod yn greadigol a gwneud pethau efo nwylo a doedd eistedd mewn stafell ddosbarth trwy’r dydd ddim yn gweddu i mi.  Wedyn yn 20 oed, yn byw gyda’m dau o blant, mi ges i fy mherswadio gan weithiwr cefnogi i fynd ar gwrs ‘Dewch i Goginio’, wedi ei drefnu gan Dechrau’n Deg.  Cwrs i ddysgu mamau ifanc am faeth ac ati.

“A dyna oedd dechrau fy siwrne ym myd arlwyo. Nes i wedyn ymuno gyda Academi Cogyddion yr Oystercatcher yn Sir Fôn, wedi ei sefydlu yn arbennig ar gyfer pobl o gefndiroedd di-freintiedig. Mi oedd yn gyfle anhygoel ac mi roddodd yr hyder i mi fynd amdani.  Dwyt ti ddim yn clywed am gynlluniau fel hyn yn aml, ac fe newidiodd fy mywyd i.  Ar ôl i mi ennill fy NVQ Lefel 1 yno gyda Choleg Menai, mi ges i swydd yn chwaer y cwmni, y White Eagle yn Rhoscloyn.”

Ar ôl hynny, aeth Aiyeesha ymlaen i weithio mewn amryw o fwytai lleol, yn ceisio dod o hyd i le oedd yn gweddu i’w steil hi o goginio.  Ac yna cafodd gyfle i weithio gyda’r Chef Neil Davies mewn bwyty teuluol newydd, Catch 22 yn y Fali.

Ychwanegodd Aiyeesha, “Dwi’n awyddus iawn i ddefnyddio bwyd lleol, da a dwi wedi creu bwydlen ar gyfer cinio elusennol yr Ŵyl Fwyd sy’n cynnwys y cynnyrch Cymreig gorau gan gynnwys cig mochyn Oinc Oinc a thryffls gan gwmni o Frynbuga yn Sir Fynwy.  Mi fydd gen i hefyd gregyn gleision o’r Fenai, madarch Eryri Cynan a kefir lleol ar y fwydlen.”

Yn olaf, eglurodd Aiyeesha pwy oedd ei hysbrydoli.  “Pan fydd pobl yn gofyn pwy ydw i yn edrych fyny iddyn nhw, dwi wastad yn dweud mod i yn cael fy ysbrydoliaeth trwy edrych am i lawr ar fy nau o blant – Aiden a Violet.  Mae nhw yn anhygoel ac yn fy ysbrydoli bob dydd.  Dwi eisiau dangos iddyn nhw fod unrhyw beth yn bosibl gydag uchelgais a digon o waith caled.”

Bydd cinio elusennol yr Ŵyl Fwyd yn cael ei gynnal yng Ngholeg Menai (heb safle Ysgol Friars) ar yr 11 Mawrth am 7pm.  Mae tocynnau yn £25 y pen ac ar gael o wefan Gŵyl Fwyd Caernarfon neu siop lyfrau Palas Print yng Nghaernarfon.

DIWEDD

Am fwy o fanylion neu i drefnu cyfweliad gyda Aiyeesha cysylltwch gydag Angharad Prys ar 07900 982258 neu angharadprys@hotmail.com.

Yn ôl i'r tudalen digwyddiadau.

© 2024 Gŵyl Fwyd Caernarfon. Gwefan gan Delwedd