Hywel Griffith yn llenwi boliau…

MAW 26, 2018 - SOPHIE


Eleni, Hywel Griffith oedd ein prif gogydd ar gyfer y Gala Fwyd flynyddol yng Ngholeg Menai.

Mae Hywel wedi ennill sawl gwobr am ei ddawn yn y gegin ac erbyn hyn, ef yw prif gogydd bwyty Beach House ym Mae Oxwich.

I gynorthwyo Hywel, daeth myfyrwyr arlwyo Coleg Menai i ddangos eu doniau hwy hefyd. Bu’r pwyllgor wrthi’n brysur yn addurno’r ‘stafell a cafwyd gwledd hyfryd a llwyth o hwyl!

Hoffem ddiolch i Hywel Griffith, i Goleg Menai a’u myfyrwyr, i Iechyd Da, Caernarfon am eu nawdd ac i Dacsi Huw am y cludiant!

Ymlaen i’r ŵyl!

Yn ôl i'r tudalen newyddion.

© 2023 Gŵyl Fwyd Caernarfon. Gwefan gan Delwedd