Stondinwyr Ffair Nadolig

Aber Falls

Ma' siwr fydd na amser am ddrink bach yn ystod yr wyl ym mis Mai, felly ewch am dro i stondin Aber Falls Distillery am whisgi sydd wedi ei ddistyllu, ei botelu a'i aeddfedu yn Abergwyngregyn.

gwefan

A. Jenkins Leisure Services

Eleni, mi fydd A. Jenkins Leisure Services yn dod i'r wyl i werthu candi fflos a danteithion eraill.

A Lot Of Waffle

Bydd gan A Lot Of Waffle wafflau blasus artisan! Ysgafn a hyfryd, gyda haenau ychwanegol creadigol wedi eu gwneud â llaw.

gwefan

The Baa Baa Bar

Bocs ceffyl wedi ei drawsnewid yn far symudol ar log ydi The Baa Baa Bar. Yn cynnig bwydlen ddiod hyblyg, coctels wedi eu gwneud yn arbennig, a gwasanaeth proffesiynol a chyfeillgar.

The Coffee Bay

1968 VW 'bay window' Camper yn gweini coffi arbenigol a the organig ar gyfer digwyddiadau, priodasau ac unrhyw achlysur arbennig ydi The Coffee Bay.

Cymdeithas Eryri

Bydd Cymdeithas Eryri yn rhan o'r wyl hefyd yn sôn am eu gwaith yn gwarchod, gwella a dathlu Eryri.

gwefan

Chloe's

Mae Chloe’s yn pobi danteithion melys sydd ar gael yn y caffi, ac eleni yn yr ŵyl. Gyda 5 mlynedd o brofiad o ddefnyddio siwgr mae Chloe yn cynnig cacennau ar gyfer pob achlysur, neu os ‘da chi ffansi cacen am ddim rheswm!

Flame and Grain

Mae Flame and Grain Wood Fired Catering yn cynnig cynnyrch lleol o safon wedi ei goginio i berffeithrwydd yn ein popty tân coed.

gwefan

Ffyj Mam

Cewch ffyj o bob blas ar stondin Ffyj Mam!

Glosters

Rhywbeth i'r cartref? Bydd Glosters yn gwerthu crefftau cyfoes a wnaed ym Mhorthamdog.

gwefan

Halloumination

Mae Halloumination yn gwerthu halloumi blasus mewn marchnad yn eich ardal chi, ac ym Mis Mai mi fydden nhw yng Ngwyl Fwyd Caernarfon!

Cheshire Pie

Arbenigo mewn pasteiod porc wedi'w gwneud efo llaw yn defnyddio cynnyrch lleol a hen ryseitiau.

Debbie's Cake 'Ole

Mae Debbie's Cake 'Ole yn cynhyrchu amrywiaeth o gacennau a bwydydd sawrus o'n cegin ym Mlaenau Ffestiniog.

gwefan

Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

Rydym yn gwarchod a chysylltu safleoedd bywyd gwyllt ledled y sir ac i ysbrydoli cymunedau lleol a phobl ifanc i ofalu am fywyd gwyllt ble maent yn byw.

gwefan

SSAFA

Elusen y Lluoedd Arfog

gwefan

Zoli's Bites

Cacennau simdde traddodiadol o Hwngari ( kürtöskalács)

Bro360

Prosiect gan gwmni Golwg i greu rhwydweithiau o wefannau straeon lleol Cymraeg yw Bro360, ac mae na gyfle i Gaernarfon fod yn rhan o'r prosiect.

gwefan

Sit by the Fire

Mae Sit by the Fire yn gwerthu nwyddau cartref ac anrhegion gyda phwyslais ar gynhyrchwyr moesegol ac amgylcheddol ymwybodol. E.e.. canhwyllau wedi'i gwneud o gwyr a channwyll wedi'i ailgylchu. Gwneir ein holl gynhyrchion yn y DU.

gwefan

Rosie Cheeks

Mae Rosie Cheeks yn ymgynghorydd Body Shop yn y Cartref ac wrth ei bodd yn rhannu cynhyrchion anhygoel Body Shop gyda fy nghwsmeriaid ac ymwelwyr ffair Nadolig Gwyl Fwyd Caernarfon.

Conwy Brewery

Mae Conwy Brewery yn arbenigo mewn cwrw wedi'u cadw mewn casgenni a photeli o'r ansawdd uchaf, gan gynhyrchu gyda'r dewis gorau o gwrw yng Ngogledd Cymru.

gwefan

Little by Lil

Mi fydd Little by Lil yn gwerthu dillad plant wedi eu gwneud â chariad, yng Nghymru.

Cheshire Pie

(01270) 768 999

Mi fydd Cheshire Pie Co - Wales yn dod a pasteiod porc wedi eu gwneud â llaw gan ddefnyddio cynnyrch lleol, a ryseitiau hen ffasiwn.

gwefan

Debbie's Cake'ole

01766 830 329

Mae Debbie's Cake'ole yn cynhyrchu amrywiaeth o gacennau a bwydydd sawrus o’n cegin ym Mlaenau Ffestiniog.

gwefan

Ca Bouncy Castles Hire

Busnes bach o Gaernarfon gydag ystod eang o offer gwynt ar gael i'w llogi i achlysuron, digwyddiadau bach neu fawr, partïon pen-blwydd, priodasau a bedyddiadau.

The Coffee Bay

Mi fydd The Coffee Bay yn cynnig gwasanaeth barista symydol; coffi artisan a detholiad o dê da o VW camper 1968.

A J Lesiure

07970 913245

Yn darparu gwasanaeth cestyll bownsio broffesiynol yn ogystal â phethau pwmpiadwy ar gyfer digwyddiadau a phartïon

Siop Sebon

07900670208

Rydym yn gwmni bychan o Gaernarfon sy'n cynhyrchu canhwyllau soi naturiol a sebon Cymraeg o safon. Mae ein canhwyllau a sebon wedi eu gwneudâllaw gan ddefnyddio y cynhwysion gorau. Mae ein holl gynnyrch yn Feganac yn garedig i'r amgylchedd.

gwefan

Pluen

Printiadau, celf a gemwaith unigryw

© 2023 Gŵyl Fwyd Caernarfon. Gwefan gan Delwedd