NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD GWELL!

01.12.2021


Cafwyd penwythnos hynod llwyddiannus ar ddiwedd Tachwedd pan gynhaliwyd Marchnad Nadolig ar y cyd gyda Galeri a Rheilffordd Eryri gyda stondinau o bob math yng Nghei Llechi ac yn y Stesion,  gweithgareddau celf a pherfformiadau gan Cimera a band Llanrug yn ogystal â chyfle i’r plant gael sgwrsio efo Sion Corn yn fyw o Begwn y Gogledd.  Codwyd dros £400 tuag at yr ŵyl gyda rhoddion gan y cyhoedd a raffl gyda gwobrau gan fusensau lleol. 

Er ei fod yn amhosib darogan beth fydd y sefyllfa ym mis Mai, mae’r trefnwyr yn dilyn esiampl nifer o wyliau eraill ac yn paratoi at ŵyl awyr agored ar ddydd Sadwrn Mai 14eg 2022. Er mwyn cofrestru am stondin, ewch i’r dudalen Stondinwyr.

CO NI OFF 2019!

Yn ôl i'r tudalen newyddion.

© 2023 Gŵyl Fwyd Caernarfon. Gwefan gan Delwedd