Marchnad Nadolig - yn galw am stondinau

Tachwedd 18


CO NI OFF 2019!

Eleni, bydd Yr Hen Lys yn ogystal â safle Gorsaf Rheilffordd Eryri yn gartref i farchnad Nadolig Gŵyl Fwyd Caernarfon a hynny ar ddydd Sadwrn Tachwedd 18fed, yr un diwrnod â marchnad Nadolig Galeri. Caernarfon fydd y lle i fod felly ac rydym yn edrych ymlaen at gael cynnig cyfle i chi werthu bwyd, diod, crefftau, celf a’r gorau o’r cynnyrch lleol yn y ddau leoliad. 

Diddordeb mewn cael stondin?
Mae llefydd yn brin felly llenwch y ffurflen gais ac uwchlwytho hyd at 5 llun o’ch cynnyrch erbyn 17:00 Dydd Llun, 9fed o Hydref 2023.

Yn ôl i'r tudalen newyddion.

© 2023 Gŵyl Fwyd Caernarfon. Gwefan gan Delwedd