DIOLCH

MAI 15, 2016 - NICIBEECH


Diolch i bawb a ddaeth i’r ŵyl a’i gwneud hi mor arbennig. Cafwyd hwyl a haul drwy’r dydd ddydd Sadwrn yn dilyn noson o chwerthin llond ein boliau yn Galeri nos Wener.

Rhywbeth fel 10,000 o bobl ydi’r amcangyfrif – waw!

Ymlaen i godi arian at flwyddyn nesa’ rŵan, felly cadwch lygad ar y wefan a dilynwych ni ar Twitter, Instagram neu hoffwch ein tudalen Facebook i chi gael y newyddion diweddaraf.

Yn ôl i'r tudalen newyddion.

© 2024 Gŵyl Fwyd Caernarfon. Gwefan gan Delwedd