Gŵyl Fwyd Caernarfon

Stondinwyr

Aber Falls

Ma' siwr fydd na amser am ddrink bach yn ystod yr wyl ym mis Mai, felly ewch am dro i stondin Aber Falls Distillery am whisgi sydd wedi ei ddistyllu, ei botelu a'i aeddfedu yn Abergwyngregyn.

gwefan

Age Cymru

Os na 'da chi wedi cael cyfle i fynd i Caffi'r Cartref, Age Cymru Gwynedd a Mon yn Bontnewydd eto peidiwch a phoeni! Mi fydden nhw ymysg y stondinwyr yn yr wyl eleni!

gwefan

Aderyn Melys

Mae Aderyn Melys wedi ei leoli yng Nghaernarfon, ac yn gwneud cacennau ar gyfer pob achlysur gan gynnwys priodasau, penblwyddi neu unrhyw reswm allwch chi feddwl amdano i ddathlu efo cacen! Ewch am dro i'w stondin nhw ar yr 11eg o Fai i drafod eich syniadau chi!

gwefan

Aerona

Gwirodlyn Aeron Aerona Cymreig a chynnyrch di-alcohol fydd ar stondin Aerona, wedi ei wneud gand deulu'r Jonesiaid ar eu fferm ar Benrhyn Llyn.

gwefan

A. Jenkins Leisure Services

Eleni, mi fydd A. Jenkins Leisure Services yn dod i'r wyl i werthu candi fflos a danteithion eraill.

Anglesey Hog Roasts

Busnes teuluol ydi Anglesey Hog Roasts, sy'n cynnig y gorau o gynnyrch lleol i sicrhau ein bod yn gwneud eich digwyddiad Mochyn Rhost chi yn bodloni ac yn fythgofiadwy, ac yn bwnc trafod ac atgofion am flynyddoedd i ddod.

gwefan

A Lot Of Waffle

Bydd gan A Lot Of Waffle wafflau blasus artisan! Ysgafn a hyfryd, gyda haenau ychwanegol creadigol wedi eu gwneud â llaw.

gwefan

Amore Pizza

Bydd Amore Pizza yn ymweld â'r wyl eto eleni yn gweini pitsa Naplaidd go iawn o’u popty coed tân Bushman!

Antur Waunfawr

Menter Gymdeithasol yw Antur Waunfawr sy'n rhoi cyfleon gwaith i oedolion ag anableddau dysgu. Ewch i'w stondin ynd ystod yr wyl i glywed am yr holl weithgareddau sydd ganddynt i'w cynnig!

gwefan

Baj

Mi fydd Baj ymysg y crefftwyr yn gwerthu bathodynnau wedi ei gwneud wrth law, ag yn cael ei fframio. Thema gwahanol ar gael a phosib persenoli at unrhyw achlysur.

Blodyn Aur

Mwynhewch flas arbennig Olew had Rêp Blodyn Aur. Delfrydol i ffrio, rostio a marineiddio, ac yng Ngwyl Fwyd Caernarfon 2019!

gwefan

Bare Natural

Am nwyddau ar gyfer y croen wedi eu gwneud o gynhwysion naturiol ewch i stondin Bare Natural am gynnyrch naturiol wedi ei wneud â llaw ger Caernarfon. Mae llawer o'u nwyddau yn nwyddau vegan.

gwefan

Becws Di-Glwten Gorlan

Cewch gacennau, pasteiod a chynnyrch wedi eu pobi heb glwten yng Ngogledd Cymru gan Something Sweet Without Wheat/Gluten free Gorlan. Cacennau wedi eu pobi yn dilyn pob archeb, yn ogystal â bwyd bys a bawd.

gwefan

Bethan Jarvis Jewellery

Mae Bethan Jarvis yn ddylunydd a gwneuthurwraig gemwaith cyfoes. Mae ei gwaith diweddaraf wedi ei wneud o arian â mymrym o aur pinc neu felyn.

gwefan

The Baa Baa Bar

Bocs ceffyl wedi ei drawsnewid yn far symudol ar log ydi The Baa Baa Bar. Yn cynnig bwydlen ddiod hyblyg, coctels wedi eu gwneud yn arbennig, a gwasanaeth proffesiynol a chyfeillgar.

Bragdy Lleu

Ymysg y stondinau cwrw fydd criw Bragdy Lleu yn gwerthu cwrw gwobrwyedig Cymreig o Ddyffryn Nantlle wedi ysbrydoli gan chwedlau’r Mabinogi

gwefan

Burger Bay

Volkswagon T2 wedi ei drawsnewid ydi Burger Bay sy'n arbenigo mewn byrgyrs a steciau cig eidion ag oen Cymreig. Ar gael i’w logi unrhywle yn y DU, ond ar yr 11eg o Fai mi fyddent yng Nghaernarfon!

The Coffee Bay

1968 VW 'bay window' Camper yn gweini coffi arbenigol a the organig ar gyfer digwyddiadau, priodasau ac unrhyw achlysur arbennig ydi The Coffee Bay.

Celtic Brownies

Dant Melys? Mae Celtic Brownies yn pobi brownis siocled o wahanol flasau gan ddefnyddio cymaint o gynnyrch lleol a sydd phosib.

Ceri Wright Ceramics

Ar stondin Ceri Wright Ceramics cewch anrhegion seramig a phethau i’r stiwdio, wedi eu ysbrydoli gan ffurfiau naturiol. Wedi eu gwneud a’u dylunio yng Ngogledd Cymru gan Ceri Wright.

Conwy Grain Tree

Bydd Conwy Grain Tree yn ymweld â'r wyl eleni i werthu addurniadau cegin unigryw wedi'u gwneud â llaw yng Nghymru.

Condessa

Cwmni teuluol wedi eu lleoli ar Ynys Môn ydi Condessa ac mi fydden nhw yn yr wyl yn gwerthu gwirodydd gwobrwyedig.

gwefan

Crefftau Calon Lân

Am grefftau Cymreig wedi eu gwneud â llaw, ewch i stondin Crefftau Calon Lân!

gwefan

Cwrw Llŷn

Bydd cwrw cyfeillgar Cwrw Llŷn yn cael ei werthu yn yr wyl hefyd. Cwrw o fragdy Annibynnol ym Mhen Llŷn a sefydlwyd gan 12 o ffrindiau.

gwefan

Churros

Churros siocled o Spaen, te, coffi a siocled poeth gan Churros.

Caws Rhyd y Delyn

Croeso mawr yn ôl i'r wyl i Caws Rhyd y Delyn, sy'n cynhyrchu caws arobryn o laeth hufenog eu gwartheg eu hunain. Mi fyddent hefyd yn gwerthu te oer kambucha

gwefan

Celtic Spirit

Ewch am dro i stondin Celtic Spirit am wirodydd o ansawdd uchel o hen ryseitiau teuluol, sy'n dyddio'n ôl i'r 1890au.

gwefan

Celtic Treasure

Mi fydd stondin Celtic Treasure yn gwerthu gemwaith aur ag arian gan Anna Hicks.

gwefan

Cymdeithas Eryri

Bydd Cymdeithas Eryri yn rhan o'r wyl hefyd yn sôn am eu gwaith yn gwarchod, gwella a dathlu Eryri.

gwefan

Catell Penrhyn

Cewch gyfle i ddysgu mwy am waith yr Ymddiriedolaeth yng Ngogledd Cymru a Chastell Penrhyn

gwefan

Chloe's

Mae Chloe’s yn pobi danteithion melys sydd ar gael yn y caffi, ac eleni yn yr ŵyl. Gyda 5 mlynedd o brofiad o ddefnyddio siwgr mae Chloe yn cynnig cacennau ar gyfer pob achlysur, neu os ‘da chi ffansi cacen am ddim rheswm!

Catch 22

Mae Catch 22 yn fwyty teuluol modern wedi ei leoli ar Ynys Môn, sy’n angerddol am fwyd da a lletygarwch!

gwefan

Dyfal Donc

Yn gwerthu manion i’r tŷ, ategolion, a chasgliad newydd o ddillad i blant a babanod fydd DyfalDonc. Cwmni sydd â'r iaith Gymraeg wrth galon eu dyluniadau.

gwefan

Dinorwig Distillery

Bydd Dinorwig Distillery ymysg y stondinwyr yn gwerthu jin wedi'i ddistyllu a'i botelu mewn llwythi bach ym mynyddoedd Eryri gan ddefnyddio botanegau lleol.

gwefan

Esme Livingston

Mae gwaith Esme Livingstone yn cwmpasu llawer o ddisgyblaethau a phynciau, o'r gwleidyddol i'r ffuglen. Ond mae’r gwaith bob amser yn dod o’r enaid, a mae pob darn, yn ddarn ohoni hi.

gwefan

Espresso Eccellente

Ewch i weld Espresso Eccellente am goffi Espresso Eidalaidd fres o safon uchel.

Flame and Grain

Mae Flame and Grain Wood Fired Catering yn cynnig cynnyrch lleol o safon wedi ei goginio i berffeithrwydd yn ein popty tân coed.

gwefan

Food Station Wales

Cwmni wedi ei leoli yn Eyri yng Ngogledd Cymru ydi Food Station Wales sy’n gwerthu bwyd blasus o Fôr y Canoldir.

gwefan

Faye Trevelyan Fused Glass

Mae Faye Trevelyan Fused Glass yn artist gwydr ymdoddedig wedi ei hysbrydoli gan gefn gwlad a’r arfordir sy’n amgylchynu ei stiwdio ar Ynys Môn.

gwefan

Ffyj Mam

Cewch ffyj o bob blas ar stondin Ffyj Mam!

Flapjacker

Flapjac arbenig gewch chi gan Flapjackery sydd wedi ei wneud yn Nyfnaint. Blasau diddorol, y melys a’r chwerw.

gwefan

Inc Pinc

Stondin arall fydd ymysg y crefftwyr eleni fydd Inc Pinc yn gwerthu cardiau cyfarch a gwahoddiadau priodas wedi eu gwneud a llaw.

gwefan

Gastro Grub Hub

Mae Gastro Grub Hub yn arbenigwyr ar gynhyrchu rholiau selsig, Wyau Sgotch, a phasteiod o bob math, ac mi fyddent i lawr ar y prom yn disgwyl amdanoch chi!

gwefan

Glosters

Rhywbeth i'r cartref? Bydd Glosters yn gwerthu crefftau cyfoes a wnaed ym Mhorthamdog.

gwefan

Goetre Farm Preserves

Sefydlwyd Goetre Farm Preserves yn 2004 gan David a Karen Collett. Oherwydd eu hangerdd a'u gwaith caled mae'r busnes yn ffynnu erbyn heddiw, ac yn cynhyrchu ac yn gwerthu cyffeithiau o gynnyrch lleol ac o safon uchel. Mae'r holl ryseitiau wedi cael eu creu gan y cwmni neu wedi eu dewis yn arbennig, ac maent yn falch o beidio defnyddio unrhyw ychwanegiadau artiffisial.

gwefan

Halen Môn

Bydd Halen Môn Sea Salt yn yr wyl eleni yn gwerthu halen môr lleol, yn ogystal â sesnin hyfryd eraill. Cartref yr enwog, Dwr Wedi’i Fygu.

gwefan

Harlequin Jewellery

Mae Harlequin Jewellery yn cynhyrchu gemwaith unigryw o safon, sy’n lliwgar ac yn fforddiadwy. Maent yn cwbwlhau archebion gan siopao, ac hefyd yn gallu addasu neud drwsho gemwaith sydd ar goll neu wedi malu.

gwefan

Halloumination

Mae Halloumination yn gwerthu halloumi blasus mewn marchnad yn eich ardal chi, ac ym Mis Mai mi fydden nhw yng Ngwyl Fwyd Caernarfon!

Jaspels Anglesey Craft Cider

Mae Jaspels Anglesey Craft Cider yn cynhyrchu dewis o seidrau gan ddefnyddio afalau lleol ar Ynys Môn. Enillydd Gwobr Busnes Cynaliadwy Cymru 2018.

gwefan

Josie Russell

Mae Josie Russell yn artist tecstiliau llawrydd wedi ei lleoli yng Ngwynedd, Gogledd Cymru sydd ar gael i’w chomisiynu.

gwefan

JuBugs

Mae JuBugs Face Painting yn peintio gwynebau godidog ym mhob parti a digwyddiad!

Jasper Sparkle

Bydd gemwaith unigrwy Jasper Sparkle yn cael ei gwerthu yn yr wyl. Modrwyau wedi ei gwneud o lwyau, a chan bob llwy ei farc gwreiddiol ei hyn, gyda sawl dros 200 mlwydd oed.

J Heard Hughes

Ma J Heard Hughes yn dod a physgod i ddrws y ty, ond mi fydden nhw'n gwerthu y dewis gorau o bysgod a bwyd môr ffres o'u stonding yng Nghwyl Fwyd Caernarfon!

Katy Mai

Am emwaith seramig unigryw, ewch i stondin Katy Mai. Gwaith wedi eu gwneud â llaw yn Llyn.

gwefan

Lora Wyn

Dylynydd a gwneuthurwraig gemwaith cyfoes o Ogledd Cymru ydi gemwaith Lora Wyn jewellery. Mi fydd hi ymysg y stondinwyr.

gwefan

Llanfairpwll Distillery

Llanfairpwll Distillery, distyllfa Crefft wedi ei leoli ym mhentref Llanfairpwll yn Ynys Môn.

gwefan

Little Jacks

Mi fydd Little Jacks yn dod a trelar ceffyl o’r 1970 wedi ei drawsnewid yn far symydol i'r wyl. Mae eu busnes teuluol yn ychwanegiad unigryw i briodas, parti preifat neu ddigwyddiad corfforaethol.

gwefan

Medd Mynydd

Mae medd Medd Mynydd yn cael ei gynhyrchu â llaw yng Ngogledd Cymru gan ddefnyddio mêl Cymreig arbennig.

gwefan

Mel Pur Mawddach

Ymysg y stondinwyr eleni bydd Mel Pur Mawddach yn gwerthu mêl o Ddyffryn Mawddach!

gwefan

Model Bakery

Bydd Model Bakery, o Flaenau Ffestiniog yn ôl eto eleni yn gwerthu pastai a bara arobryn, ynghyd â chacennau a bisgedi i dynnu dŵr o’ch dannedd

Morgan's Brew Tea Company

Mae Morgan's Brew Tea Company yn arbenigwyr dail te rhydd wedi eu trwytho o blanhigion wedi sefydlu yn y 40au! Rydym yn sicr y gwnewch fwynhau cwpanaid dda o de!

gwefan

Maggies Exotic Foods

Mae Maggies Exotic Foods yn cynnig nosweithiau bwyty Affricanaidd pop-up. Cartref sawsiau Tsili Asake.

gwefan

Mŵg

Cwmni barbeciw o Wynedd ydi Mŵg yn arbenigo mewn brisged wedi ei fygu a'i goginio'n araf.

North West Game

Mae North West Game yn cynnig dewis o fwydydd o safon yn ogystal â dewis o ffesant, petrisen, a hwyaden lleol yn barod ar gyfer y popty.

Oen Aran Lamb

Mae Oen Aran Lamb yn fusnes fferm deuluol, yn gwerthu/arlwyo o’u huned ei hunain, a mi fydden nhw ymysg y stondinau bwyd brys yn Noc Fictoria.

gwefan

Oinc Oink

Bydd Oinc Oink yn cynnig cynnyrch porc o foch Cymreig sydd wedi eu geni, eu magu, a'u pesgi ar eu fferm yn Llithfaen ger Pwllheli.

Old Monty Cider

Bydd Old Monty Cider yn gwerthu seidr gwobrwyedig sy'n cael ei gynhyrchu yng Nghanolbarth Cymru gan ddefnyddio dulliau traddodiadol a sudd o afalau lleol.

gwefan

Ogla

Mi fydd 'na olga yn Ngwyl Fwyd Caernarfon, ond ogla da Canhwyllau Ogla fydd o!

Riverside Wine and Spirits

Mae Riverside Wine and Spirits wedi eu gwneud â llaw mewn llwythi bach yn Swydd Gaer gan ddefnyddio dim ond y cynhwysion naturiol gorau.

gwefan

Red Boat Ice Cream Parlour

Os gawn ni dywydd cystal a sydd wedi bod ar ddiwrnod yr wyl, mi fysa'n syniad i chi flasu hufen ia Red Boat Ice Cream Parlour. Gelato wedi ai wneud â llaw ar leoliad ym Miwmaris.

gwefan

Sara Lois

Bydd Sara Lois Jewellery ymysg y crefftwyr fydd yn yr wyl eleni. Mae Sara'n creu gemwaith arian â llechen Gymreig, sydd wedi eu hysbrydoli gan ddiwylliant ac etifeddiaeth Gymreig.

gwefan

The Veggieman Van

The Veggieman Van - dyn, mewn fan, sydd efo’r bwriad o ddod a bwyd stryd fegan a llysieuol blasus i Ogledd Cymru.....a Gwyl Fwyd Caernarfon.

gwefan

Welsh Lady Preserves

Newydd brynu caws o un stdonin? wel hediwch am Welsh Lady Preserves am gyffeithiau ffrwythau a sawrus gwobrwyedig wedi eu gwneud â llaw ers 1966

gwefan

The Wooden Spoon

Mae holl gynnyrch The Wooden Spoon yn gynnyrch cartref, ac nid ydynt yn cynnwys cadwolion nac ychwanegion sy'n golygu blas gwych i bob cegaid. Dewch draw i weld ein amrywiaeth o bwdinau, cacennau a bwydydd sawrus yn ffres o'n cegin ni i'ch bwrdd chi.

Becws Islyn

Becws to gwellt o bentref Aberdaron sy'n pobi bara a chacennau ffres pob dydd.

Byw'n Iach

Darparu ystod eang o gyfleusterau a rhaglenni ffitrwydd, chwaraeon a nofio.

Caffi'r Cartref

Caffi Canolfan Henaeddio'n Dda, Age Cymru Gwynedd a Mon, Bontnewydd

gwefan

Cheshire Pie

Arbenigo mewn pasteiod porc wedi'w gwneud efo llaw yn defnyddio cynnyrch lleol a hen ryseitiau.

Cocktails on Wheels

Bar symudol sy'n gweini cocktails, mocktails, gwinoedd, cwrw, diodydd meddal a diod poeth.

gwefan

Coffi Eryri a Cegin Mam

Cwmni rhostio coffi ym mryniau Eryri a chagennau gan gwmni Cegin Mam o Ddyffryn Elwy

Cosyn Cymru

Caws, Iogwrt a Hufen Ia llaeth dafad o Ffarm Moelyci yn Nant Ffrancon.

Cypcecs Lois

Cacennau bach cartref o wahanol flasau ac addurniadau

Camp Halloumi

Mae Camp Halloumi yn dod a bwydydd o Ciprys i Gymru. Yn gweini wraps halloumi wedi grilio gyda gwahanol ychwanegiadau.

Clwb Golf Caernarfon

gwefan

Cwrw Ogwen

Cwrw crefft Cymreig o Ddyffryn Ogwen

gwefan

Debbie's Cake 'Ole

Mae Debbie's Cake 'Ole yn cynhyrchu amrywiaeth o gacennau a bwydydd sawrus o'n cegin ym Mlaenau Ffestiniog.

gwefan

Deli'r banc

Bydd Deli'r Banc yn gwerthu wrap pwdin Swydd Efrog

Dylan's

Mae bwytai Dylan's wedi eu dotio ar hyd arfordir Gogledd Cymru, ac yn gweini cynnyrch lleol ffres mewn lleoliadau tlws.

gwefan

Edwards o Gonwy

Cigydd a deli gwobrwyedig o Gonwy. Yn arbennigo mewn selsig a pasteiod, cig oen Cymreig a chig eidion

gwefan

Ffika

Mae Ffika yn lori bwyd a diodydd symudol, sy'n ymwybodol o'r amgylchedd, wedi'i lleoli yng Ngogledd Cymru, gan ddarparu bwyd a diod o'r safon uchaf pryd bynnag a ble bynnag y dymunwch.

gwefan

Gisda

Mae Gisda yn elusen sydd yn darparu cefnogaeth dwys a chyfleoedd i bobl ifanc rhwng 16 a 25 sydd yn byw yng Ngogledd Cymru.

gwefan

Golwg

Yr unig gylchgrawn newyddion a materion cyfoes wythnosol yng Nghymru a’r unig gylchgrawn newyddion Cymraeg.

gwefan

Gourmet Vinegars

Rydym yn gwerthu vinegar o dros y DU a vinegar o Modena - cartref y vinegar Balsamic.

gwefan

Harvie's Pies

Pasteiai, pwdinau a phrydau parod Vegan a di-glwten.

Menai Oysters & Mussels

Fferm wystrys a chregyn gleision yn y Fenai

gwefan

Mocha Express

Coffi barista, gwahanol fathau o de, siocled poeth, cacennau lleol, teisennau crwst a theisennau brau.

gwefan

Melys Cheesecakes

Mae ein cacennau caws yn cael eu gwneud yn ffres gyda phob archeb.

Môn ar Lwy

Mae Môn ar Lwy, ein hufen iâ cartref yn bleser pur. Fe’i cynhyrchir o laeth, hufen dwbl a ffrwythau o’r ansawdd gorau, gan greu blas moethus a chyfoes, ddaw a phrofiad cofiadwy i chi.

gwefan

Mr Churros

Yn gwerthu 'churros con chocolate' traddodiadol Sbaeneg

gwefan

New Leaf Nurseries

Rydym yn tyfu microgorau, perlysiau ac aeron anarferol. Rydym yn gwerthu hadau o safon uchel a ystod eang o anrhegion garddwriaethol.

gwefan

Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

Rydym yn gwarchod a chysylltu safleoedd bywyd gwyllt ledled y sir ac i ysbrydoli cymunedau lleol a phobl ifanc i ofalu am fywyd gwyllt ble maent yn byw.

gwefan

Perthyn

Crefftau Perthyn. Cynnyrch a chelf unigryw i'r ty, neu anrheg bersonol. Anrhegion wedi'u personoli yn ôl y gofyn.

Poblado

Detholiad o'r ffa arabica gorau sy'n cael ei greu'n foesegol. Rydym yn eu rhostio mewn llwythi bychain er mwyn rhyddhau'r blas gorau posib o bob un.

gwefan

Red Juice Jewellery

Ysto eang o freichledi, oriorau, broetsus, clustdlysau a bagiau llaw.

gwefan

RSPB

Mae tirweddau a chynefinoedd godidog Cymru yn llawn bywyd gwyllt. Mae ein gwaith yng Nghymru yn helpu i'w ddiogelu.

gwefan

Skye's Creperie

Crempogau Ffrengig ffres a blasus

Sonya's Snowy Cones

Diodydd wedi eu gwneud o giwbiau rhew

SSAFA

Elusen y Lluoedd Arfog

gwefan

Swshi

Swshi wedi ei rolio gyda llaw o safon, yn syth i'ch ty chi yng Nghymru.

gwefan

Teithiau Elfyn Thomas

Teithiau a gwyliau unigryw

gwefan

The Coconut Kitchen

Sawsau Thai, past cyri a phecynnau pryd o safon uchel i'ch helpu i goginio bwyd Thai gwych gartref.

gwefan

The Rustic Cooks

Selsigau Arbennigol

The Tipsy Giraffe

Bar cocktails symudol yn cynnig diodydd clasurol a slysh, alcoholic a di-alcohol.

gwefan

Treddafydd Organic

Cynhyrchwyr jamiau, siytni a cordial organig o'n fferm Cymdeithas y Pridd organic ar benrhyn hardd Llyn yng Ngogledd Cymru.

gwefan

Cigydd a Deli Tredici

Cigydd a deli stryd fawr sy'n arbenigo mewn cigoedd, pysgod a chynnyrch lleol o safon uchel.

gwefan

Uniquely Yours Confectionery

Busnes teuluol yn arbenigo mewn popeth melys.

Eidion Luing Cymreig

Cig blasus a thyner o'r safon uchaf

gwefan

Y Cwt Bwyd Bach

Bwyd stryd o safon yn defnyddio cynnyrch lleol

gwefan

Zoli's Bites

Cacennau simdde traddodiadol o Hwngari ( kürtöskalács)

© 2019 Gŵyl Fwyd Caernarfon. Gwefan gan Delwedd