Hwyl Dros yr Aber

Hwyl Dros yr Aber


Ein bwriad drwy lansio ardal ‘Hwyl Dros yr Aber’ ydi sicrhau bod Gŵyl Fwyd Caernarfon yn ŵyl i’r teulu cyfan, ac ar 11 Mai bydd Parc Coed Helen yn cael ei neilltuo’n gyfan gwbl i ddifyru teuluoedd, plant a phobl ifanc. Gobeithiwn y bydd yn cynnig gofod mymryn yn dawelach a llai prysur er mwyn dianc o fwrlwm yr Ŵyl ei hun.

Er mwyn dod â’r weledigaeth hon yn fyw mae Gŵyl Fwyd Caernarfon wedi cydweithio ag artist lleol, Iestyn Tyne, sydd wedi creu darn hyfryd o gelf sy’n cyfleu amrywiaeth yr arlwy a fydd ar gael yn ‘Hwyl Dros yr Aber.’

Yn ôl Lois, sy’n byw yng Nghaernarfon ac sy’n fam i Brengain a Llewyn: “Er cymaint ydan ni’n mwynhau’r Ŵyl Fwyd bob blwyddyn, mae’n bach o waith efo plant: trio gwthio pram drwy’r holl filoedd o bobl sy’n dod yno, a trio cadw’r plant yn hapus hefyd. Mi ydan ni’n edrych ymlaen i dreulio ein hamser yn Dros yr Aber leni, a bydd stondinau bwyd a diod felly fydd neb yn colli allan!”

Ymhlith y sefydliadau sy’n cynnig gweithgareddau yn yr ardal mae’r Urdd, Byw’n Iach, CA Bouncing Castles, a Mulod Eryri.

Mae’r lloc anifeiliaid yn hen ffefryn yn yr Ŵyl Fwyd bellach hefyd, ac mae’r babell sy’n llawn o ryfeddodau’r byd amaeth yn ei hôl eleni, a hynny ym Mharc Coed Helen. Diolch i Goleg Glynllifon, bydd arddansgofa cneifio, cyfle i ddeud helô wrth anifeiliaid fferm, sesiwn ymbincio cŵn, hen beiriannau fferm a llawer mwy i’w weld yn yr ardal arbennig hon.

Yn ogystal â hynny bydd gweithgareddau celf a chrefft, stondinau bwyd a diod, ac ymddangosiadau gan gymeriadau Sioe Cyw. Hoffem ddiolch i Cwmni Da am noddi llwyfan arbennig yn yr ardal hon, ac mae amserlen y llwyfan hwnnw i’w chael isod.

Felly, deuluoedd Caernarfon: os ydi bwrlwm yr Ŵyl Fwyd dwtsh yn ormod a’ch bod yn colli eich plant yn y dorf, heidiwch i Dros yr Aber am noddfa hwyliog.

Llwyfan Cwmni Da

10:00 - Castell Ni - Bwncath ac Ysgolion dalgylch Caernarfon
10:30 - Sioe Cyw
11:00 - Dawns i Bawb
12:00 - Ser Bach
12:30 - Sioe Cyw
13:00 - Ysgol Syr Hugh Owen
13:30 - Sambwced
14:00 - Sioe Cyw
15:00 - Arwana Swtan ar Sgodyn Od
15:30 - Sioe Cyw
16:00 - Ben Twthill

© 2024 Gŵyl Fwyd Caernarfon. Gwefan gan Delwedd