Digwyddiad cyntaf yr ymdrechion godi arian yw’r Gystadleuaeth Pryd Powlen am 7.30pm, nos Wener, Hydref 19 yn Feed My Lambs.

I amrywio ar y cystadlaethau coginio hynod lwyddiannus, mae’r pwyllgor yn cyflwyno elfen newydd! Y gamp eleni yw coginio pryd i’w weini mewn powlen – dim cyfwydydd, dim ond pryd un powlen. Gall fod yn stiw, yn gawl swmpus, yn Goulash, yn gaserol – neu hyd yn oed yn gyri! Y bwyatwyr ydi’r beirniaid a bydd yr enillydd yn ennill £50. Er mwyn cystadlu, cysylltwch drwy ebostio gwylfwydcaernarfon@gmail.com cyn Medi 30.

Tocynnau i’r gynulleidfa ar gael o Palas Print am £10.

 

 

Mae’n costio £25,000 i lwyfannu Gŵyl Fwyd Caernarfon bob blwyddyn, a sicrhau fod yr ŵyl yn parhau i fod yn ddigwyddiad sy’n rhad ag am ddim i bawb sy’n ymweld â hi.

Cadwch olwg ar ein gwefan a’n tudalennau Twitter, Facebook ac Instagram am ddigwyddiadau codi pres Gwyl Fwyd Caernarfon 2019.

 

Am hanes y digwyddiadau sydd eisoes wedi bod mewn paratoad at Gŵyl 2018, ewch i’n adran ‘digwyddiadau blaenorol‘.