Dyma rai o’r digwyddiadau codi arian yn ystod 2019:

 

 

 

Mae’n costio £25,000 i lwyfannu Gŵyl Fwyd Caernarfon bob blwyddyn, a sicrhau fod yr ŵyl yn parhau i fod yn ddigwyddiad sy’n rhad ac am ddim i bawb sy’n ymweld â hi.

Cadwch olwg ar ein gwefan a’n tudalennau Twitter, Facebook ac Instagram am ddigwyddiadau codi arian Gŵyl Fwyd Caernarfon 2019.

Am hanes y digwyddiadau sydd eisoes wedi bod, ewch i’n adran ‘digwyddiadau blaenorol‘.