Newyddion

GWEITHDY SUSHI (25.01.2018)

GWEITHDY SUSHI – DEWCH AM NOSON DDIFYR ARALL YN CODI ARIAN I ŴYL FWYD CAERNARFON Nos Iau, 25 Ionawr, bydd aelod o Grŵp Gŵyl Fwyd Caernarfon, Phil McGrath yn camu ‘mlaen i’ch  dysgu chi sut i baratoi sushi! Mae ei ddiddordeb mewn sushi yn gwreiddio o’i gyfnod yng Nghaliffornia ryw ddeng mlynedd yn ôl ac […]

Newyddion

TEITHIO’N WYRDD I’R ŴYL FWYD

Ar ddydd Sadwrn, Mai 13eg bydd Gŵyl Fwyd Caernarfon yn cael ei chynnal ar faes Caernarfon gyda opsiynau i deithio’n gynaliadwy yno ar feic, bws a thren. Mae’r ŵyl, sydd am ddim i’r cyhoedd, yn dathlu cogyddion, gwneuthurwyr a gwerthwyr bwyd yr ardal. Bydd cyfle i fynychwyr deithio’n gynaliadwy gyda theithiau bws Express Motors yn […]