Newyddion

GFC 2018: Eich barn

Diolch i waith caled yr holl wirfoddolwyr, cynnyrch y stondinwyr, adloniant y perfformwyr ac i chi’r cyhoedd, roedd trydedd Gŵyl Fwyd Caernarfon yn llwyddiant! Dyma gyfle i chi fwrw eich barn am yr ŵyl isod er mwyn i ni weithio tuag at gynnal gŵyl lwyddiannus eto yn 2019 drwy’r holiadur isod. (Neu dilynnwch y ddolen yma i’w […]

Newyddion

Cofis yn Cystadlu am y Cyri Gorau

Mae Cystadleuaeth Cyri Gŵyl Fwyd Caernarfon yn dychwelyd ar Nos Wener, Chwefror 9fed, gydag 8 cogydd amatur yn mynd benben i dderbyn gwobr o £50 a’r teitl ‘Cyri Gorau Caernarfon’. Yn dilyn llwyddiant y digwyddiad codi arian yn 2016 a 2017, mae trefnwyr yr ŵyl wedi gosod yr her unwaith eto. Bydd y gynulleidfa yn […]

Newyddion

GWEITHDY SUSHI (25.01.2018)

GWEITHDY SUSHI – DEWCH AM NOSON DDIFYR ARALL YN CODI ARIAN I ŴYL FWYD CAERNARFON Nos Iau, 25 Ionawr, bydd aelod o Grŵp Gŵyl Fwyd Caernarfon, Phil McGrath yn camu ‘mlaen i’ch  dysgu chi sut i baratoi sushi! Mae ei ddiddordeb mewn sushi yn gwreiddio o’i gyfnod yng Nghaliffornia ryw ddeng mlynedd yn ôl ac […]