Dyma luniau a dynnwyd yn ystod yr ail Ŵyl Fwyd Caernarfon – a gynhaliwyd ar 12 Mai 2018