Ymunwch â'n Newyddlen

Rhanwch eich cyfeiriad ebost gyda ni i dderbyn holl newyddion yr ŵyl.

Gŵyl Fwyd Caernarfon yn derbyn £3,900 gynllun grant cymunedol Tesco
Digwyddiadau, Newyddion

Gŵyl Fwyd Caernarfon yn derbyn £3,900 gynllun grant cymunedol Tesco

Mae trefnwyr Gwyl Fwyd Caernarfon yn falch o gyhoeddi bod yr wyl wedi derbyn £3,900 o gynllun grant cymunedol Tesco ‘Bags of Help’. Mae cynllun ‘Bags of Help’ yn cael ei redeg mewn partneriaeth gydag elusen amgylcheddol Groundwork er mwyn dosbarthu grantiau o’r arian sy’n cael ei gasglu gan werthiant bagiau Tesco i filoedd o […]
Co ni off 2019!
Digwyddiadau blaenorol

Co ni off 2019!

  Mae’r dasg o godi arian at Gŵyl Fwyd Caernarfon 2019 wedi dechrau! Aethom ati unwaith eto eleni ar noson tân gwyllt i godi arian at ŵyl 2019 drwy werthu lluniaeth i wylwyr bywiog (ac oer!) yr arddangosfa tân gwyllt penigamp a drefnir yn flynyddol gan Y Llewod ochr draw i Bont yr Aber. Eto […]