Be’ ddywedodd y stondinwyr am ŵyl 2017?

‘Wedi ei drefnu’n dda, awyrgylch wych, sitwardiaid cymwynasgar, a digon ohonynt ar gae os oedd gennych unrhyw gwestiynnau. Roedd pris y digwyddiad yn rhesymol i fasnachwyr, ac am ddim i ymwelwyr, sy’n beth prin a da. Gobeithio fydd y flwyddyn nesa yr un fath’ – Cwt Bwyd Bach

‘Llongyfarchiadau ar wyl lwyddiannus arall. Mor braf gweld Caernarfon mor brysur. Gan obeithio am dywydd da eto flwyddyn nesa!’ – Adra

‘Da chi’n trefnu’r Wyl Fwyd orau dwi erioed wedi ei fynychu (a ma hynny’n dipyn dros y blynyddoedd), y prif reswm ydi oherwydd ei fod am ddim i’r cyhoedd. Mae gennych ddigon o bob dim.’ – Cheshire Pie

‘Diwrnod gwerth chweil. Awyrgylch yn wych. Diolch i chi am yr holl waith caled’ – Welsh Lady Preserves

‘Roedd y staff yn wych, yn well na unrhyw ddigwyddiad arall yr wyf wedi ei fynychu mwy na thebyg, pawb yn gyfeillgar, positif a rhesymol, efallai nad oes angen deud hyn, ond ma’r agwedd yma yn mynd yn bell, diolch yn fawr!!!!!!’ – The Wooden Spoon

‘Mae gwaith caled y pwyllgor a’r gwirfoddolwyr yn wirioneddol wych. Pob clod i chi am wneud eleni eto yn ddiwrnod llwyddiannus i Gaernarfon!’ – Fan Sgram GISDA

‘Llongyfarchiadau ar ŵyl hynod lwyddiannus. Reodd hi’n braf gweld digwyddiad mor amrywiol a chyfoethog a lwyddodd i ddenu torfeydd enfawr. Roedd pobl yn bresennol o bob rhan o’r gymdeithas, a rhywbeth at ddant pawb.’ – Asiantaeth Safonau Bwyd

‘Diolch i chi am eich holl waith caled yn ystod y paratoi ac yn ystod yr ŵyl. Edrych ymlaen at Fai’r 12 flwyddyn nesaf yn barod!’ – Pant Du

‘Roedd yr wyl yn un dda iawn i ni. Roedd y gefnogaeth leol yn wych ac mi gafo ni ddiwrnod da. Diolch yn fawr!’ – Bodnant