Noddwyr

Diolch o galon i noddwyr hael Gŵyl Fwyd Caernarfon


Prif Noddwyr 2021

HWB Caernarfon
Llywodraeth Cymru
Cyngor Gwynedd
Cyngor Tref Caernarfon
Bags for Life Tesco
Cronfa'r Môr a Physgodfeydd Ewrop
Ymddiriedolaeth yr Harbwr
Rheilffordd Eryri
BBC Radio Cymru
Copa
Gwynfor's Coaches

Noddwyr eraill

Galeri
Teithiau Elfyn Thomas
Travis Perkins
AER
Michael Lambert Jones

Cwmni Da
Owain Bebb a'i Gwmni
Cymen
Morrisons
Penningtons
CARN
Gŵyl Arall

Eisiau Noddi? Lawrlwythwch y Pecyn Noddwyr i gael rhagor o wybodaeth neu cysylltwch â cyllid@gwylfwydcaernarfon.cymru

© 2020 Gŵyl Fwyd Caernarfon. Gwefan gan Delwedd