Newyddion 2018

GŴYL FWYD CAERNARFON YN DERBYN £3,900 GYNLLUN GRANT CYMUNEDOL TESCO

GŴYL FWYD CAERNARFON YN DERBYN £3,900 GYNLLUN GRANT CYMUNEDOL TESCO


RHAGFYR 06, 2018 - MARGED

Mae trefnwyr Gwyl Fwyd Caernarfon yn falch o gyhoeddi bod yr wyl wedi derbyn £3,900 o gynllun grant cymunedol Tesco ‘Bags of Help’. Mae cynllun ‘Bags of Help’ yn cael ei redeg mewn partneriaeth gydag elusen amgylcheddol...

darllen mwy

CO NI OFF 2019!

CO NI OFF 2019!


TACHWEDD 05, 2018 - SOPHIE

Mae’r dasg o godi arian at Gŵyl Fwyd Caernarfon 2019 wedi dechrau! Aethom ati unwaith eto eleni ar noson tân gwyllt i godi arian at ŵyl 2019 drwy werthu lluniaeth i wylwyr bywiog (ac oer!) yr arddangosfa tân gwyllt...

darllen mwy

GFC 2018 - Eich barn

GFC 2018 - Eich barn


MAI 17, 2018 - MARGED

Diolch i waith caled yr holl wirfoddolwyr, cynnyrch y stondinwyr, adloniant y perfformwyr ac i chi’r cyhoedd, roedd trydedd Gŵyl Fwyd Caernarfon yn llwyddiant! Dyma gyfle i chi fwrw eich barn am yr ŵyl isod er mwyn i ni...

darllen mwy

DIOLCH am ŵyl arall bendiblasus!

DIOLCH am ŵyl arall bendiblasus!


MAI 14, 2018 - SOPHIE

Wel, ma’r dre bellach yn ôl i’w ffurf arferol efo bob bariyr a bwrdd picnic nôl yn eu lle a bob tent wedi mynd… Dyna be oedd clamp o benwythnos! Hoffai Grŵp Gŵyl Fwyd Caernarfon ddiolch o waelod calon i chi gyd am...

darllen mwy

Cyhoeddi Rhaglen a Mapiau Gŵyl Fwyd Caernarfon 2018!

Cyhoeddi Rhaglen a Mapiau Gŵyl Fwyd Caernarfon 2018!


MAI 03, 2018 - SOPHIE

Gyda ‘chydig dros wythnos i fynd tan y digwyddiad mawr, mae trefnwyr Gŵyl Fwyd Caernarfon yn falch iawn o allu cyhoeddi’r rhaglen a’r mapiau terfynol! Yn y rhaglen, gallech ddod o hyd i’r holl wybodaeth perthnasol am y...

darllen mwy

Cyhoeddi Perfformwyr Llwyfan y Docfeistr

Cyhoeddi Perfformwyr Llwyfan y Docfeistr


EBR 12, 2018 - MARGED

Gyda dim ond mis i fynd nes yr Ŵyl Fwyd mae’n bryd cyhoeddi pwy fydd yn perfformio yn un o ardaloedd newydd yr ŵyl, Llwyfan y Docfeistr, Doc Fictoria: Y Brodyr Magee Sera Beth Celyn Geraint Lovgreen a’r Enw Da Band Pres...

darllen mwy

Gŵyl Fwyd Caernarfon ar ei newydd wedd!

Gŵyl Fwyd Caernarfon ar ei newydd wedd!


EBR 04, 2018 - SOPHIE

Os ddarllenoch chi’n datganiad blaenorol, neu os ydych chi wedi gweld rai o bosteri’r ŵyl o amgylch y dre efallai, fe wyddwch ein bod yn ehangu eleni i leoliadau newydd a chyffrous iawn!

Yn unol â gŵyl 2016 ac ’17,...

darllen mwy

DYDDIAD NEWYDD Cinio Gala – 17 Ebrill 2018

DYDDIAD NEWYDD Cinio Gala – 17 Ebrill 2018


MAW 31, 2018 - SOPHIE

Bydd y rhai ohonoch oedd wedi prynu tocyn i’n Gala Fwyd yng Ngholeg Menai ym mis Mawrth, a’r rhai ohonoch oedd yn methu a gwneud y dyddiad hwnnw, yn falch o glywed ein bod wedi llwyddo i ail-drefnu. Rydym yn hapus iawn i...

darllen mwy

Hywel Griffith yn llenwi boliau…

Hywel Griffith yn llenwi boliau…


MAW 26, 2018 - SOPHIE

Eleni, Hywel Griffith oedd ein prif gogydd ar gyfer y Gala Fwyd flynyddol yng Ngholeg Menai. Mae Hywel wedi ennill sawl gwobr am ei ddawn yn y gegin ac erbyn hyn, ef yw prif gogydd bwyty Beach House ym Mae Oxwich. I...

darllen mwy

Noson hwyliog yn y Clwb Hwylio!

Noson hwyliog yn y Clwb Hwylio!


MAW 23, 2018 - SOPHIE

Er gwaetha’r eira a’r oerni nos Sadwrn, 18fed o Fawrth, brwydrodd griw brwd o gefnogwyr yr ŵyl i Glwb Hwylio Caernarfon i fwynhau noson Cawl a Chân. Yn dilyn llwyddiant tîm rygbi Cymru yn erbyn Ffrainc yn gynharach yn y...

darllen mwy

Gŵyl Fwyd Caernarfon yn galw am wirfoddolwyr o bob oed

Gŵyl Fwyd Caernarfon yn galw am wirfoddolwyr o bob oed


CHW 20, 2018 - CATRINSIRIOL

Mae’r ŵyl fwyd yn y dref gyfagos wedi troi’n uchafbwynt blynyddol i nifer gyda dros 15,000 o ymwelwyr yn heidio i’r dref o bell a chyfagos i ddathlu bwydydd blasus a chynnyrch lleol. Os ydych chi eisiau bod yn rhan o’r...

darllen mwy

Mike Downey yn Frenin y Cyri 2018!

Mike Downey yn Frenin y Cyri 2018!


CHW 10, 2018 - SOPHIE

Nos Wener, cafwyd noson llawn sbeis ac amrywiol flasau wrth i’r Cofis fynd benben am deitl Cyri Gorau Caernarfon 2018 am y trydydd tro. Ar y 9fed o Chwefror, daeth 10 cystadleuydd a’u cyris draw i ‘Feed My Lambs’ lle...

darllen mwy

Cofis yn Cystadlu am y Cyri Gorau

Cofis yn Cystadlu am y Cyri Gorau


ION 29, 2018 - CATRINSIRIOL

Mae Cystadleuaeth Cyri Gŵyl Fwyd Caernarfon yn dychwelyd ar Nos Wener, Chwefror 9fed, gydag 8 cogydd amatur yn mynd benben i dderbyn gwobr o £50 a’r teitl ‘Cyri Gorau Caernarfon’. Yn dilyn llwyddiant y digwyddiad codi...

darllen mwy

Gweithdy Sushi gyda Phil McGrath

Gweithdy Sushi gyda Phil McGrath


ION 28, 2018 - SOPHIE

Ar y 25ain o Ionawr 2018, cynhaliodd Phil McGrath (un o aelodau teyrngar ein grŵp!) weithdy sushi wrth iddo drawsnewid Caffi Te a Cofi i fwyty Siapaneaidd. Bu Phil ac Ifan wrthi’n brysur yn paratoi 4kg o reis, yn ogystal...

darllen mwy

GWEITHDY SUSHI (25.01.2018)

GWEITHDY SUSHI (25.01.2018)


ION 09, 2018 - CATRINSIRIOL

GWEITHDY SUSHI – DEWCH AM NOSON DDIFYR ARALL YN CODI ARIAN I ŴYL FWYD CAERNARFON. Nos Iau, 25 Ionawr, bydd aelod o Grŵp Gŵyl Fwyd Caernarfon, Phil McGrath yn camu ‘mlaen i’ch dysgu chi sut i baratoi sushi!

darllen mwy

Ffair Nadolig Gŵyl Fwyd Caernarfon

Ffair Nadolig Gŵyl Fwyd Caernarfon


RHA 12, 2017 - SOPHIE

Ddydd Sadwrn, y 9fed o Ragfyr 2017, daeth grŵp Gŵyl Fwyd Caernarfon a naws Nadoligaidd Narnia-idd i Stryd y Plas drwy gynnal Ffair Nadolig yn Neuadd y Farchnad. Cafwyd amrywiaeth o stondinau’n hybu cynnyrch artisan a...

darllen mwy

Gŵyl Fwyd Caernarfon yn cynnal Ffair Nadolig y dref

Gŵyl Fwyd Caernarfon yn cynnal Ffair Nadolig y dref


TACH 29, 2017 - CATRINSIRIOL

Bydd Gŵyl Fwyd Caernarfon yn cynnal Ffair Nadolig yn Neuadd y Farchnad, Caernarfon ddydd Sadwrn, Rhagfyr 9fed, 2017 rhwng 10:00 a 16:00. Yn dilyn llwyddiant y llynedd, mae trefnwyr Gŵyl Fwyd Caernarfon wedi mynd ati eto i...

darllen mwy

Bwydo gwylwyr tân gwyllt Caernarfon

Bwydo gwylwyr tân gwyllt Caernarfon


TACH 07, 2017 - SOPHIE

Nos Sadwrn, y 4ydd o Dachwedd 2017, bu’r grŵp yn brysur yn gwerthu lluniaeth i’r holl wylwyr brwd oedd wedi heidio i wylio’r arddangosfa tân gwyllt anhygoel a drefnir yn flynyddol gan Y Llewod ochr draw i Bont yr Aber. ...

darllen mwy

Gŵyl Fwyd Caernarfon yn darparu lluniaeth Noson Tân Gwyllt

Gŵyl Fwyd Caernarfon yn darparu lluniaeth Noson Tân Gwyllt


HYD 31, 2017 - CATRINSIRIOL

Bydd gwirfoddolwyr Gŵyl Fwyd Caernarfon yn gwerthu bwyd poeth a diodydd ar y Promenâd yng Nghaernarfon yn ystod Arddangosfa Tân Gwyllt y dref ar Dachwedd 4ydd, 2017 rhwng 18:00 a 20:00. Yn dilyn llwyddiant y llynedd, mae...

darllen mwy

‘Cawl a Chân’ gydag Alys Williams ac Osian Williams

‘Cawl a Chân’ gydag Alys Williams ac Osian Williams


HYD 09, 2017 - SOPHIE

‘Cawl a Chân’ yng Nghlwb Hwylio Caernarfon oedd digwyddiad cyntaf Gŵyl Fwyd Caernarfon 2018. Gyda chost o £25,000 i gynnal yr Ŵyl, mae digwyddiadau codi arian yn angenrheidiol i gefnogi’r trefniadau. Gan fod lleoliad yr...

darllen mwy

Alys Williams yn agor calendr ddigwyddiadau codi arian Gŵyl Fwyd Caernarfon.

Alys Williams yn agor calendr ddigwyddiadau codi arian Gŵyl Fwyd Caernarfon.


HYD 06, 2017 - CATRINSIRIOL

Nos Sadwrn, 7 Hydref, bydd y gantores Alys Williams ac Osian Huw Williams yn perfformio yn y cyntaf o ddigwyddiadau codi arian tuag at Ŵyl Fwyd Caernarfon 2018. Gyda thocynnau £10 yn cynnwys powlen o lobsgóws blasus, bydd...

darllen mwy

GŴYL FWYD CAERNARFON YN EHANGU YN 2018

GŴYL FWYD CAERNARFON YN EHANGU YN 2018


MED 13, 2017 - CATRINSIRIOL

Bydd Gŵyl Fwyd Caernarfon yn cael ei chynnal am y drydedd tro ar Fai 12fed, 2018 ar leoliadau newydd yng Nghaernarfon. Mae gwaith ar ddatblygu ardal Cei Llechi a Lon Santes Helen yn 2018 yn golygu na fydd yr ardal hon ar...

darllen mwy

Archif

2018 | 2017 | 2016 | 2015

© 2023 Gŵyl Fwyd Caernarfon. Gwefan gan Delwedd