Newyddion 2017

DATHLU NATUR A CHWEDLAU AR DRÊN STÊM I GODI ARIAN AT ŴYL FWYD CAERNARFON

DATHLU NATUR A CHWEDLAU AR DRÊN STÊM I GODI ARIAN AT ŴYL FWYD CAERNARFON


EBR 18, 2017 - CATRINSIRIOL

Ar Fai 6ed bydd Gŵyl Fwyd Caernarfon meddiannu dau gerbyd ar drên stêm Rheilffordd Eryri i godi arian i’r Ŵyl Fwyd fydd yn cael ei chynnal yng Nghaernarfon ar Fai 13eg. Gyda’r elw yn mynd tuag at gynnal yr ŵyl fwyd am...

darllen mwy

TEITHIO’N WYRDD I’R ŴYL FWYD

TEITHIO’N WYRDD I’R ŴYL FWYD


MAI 08, 2017 - CATRINSIRIOL

Ar ddydd Sadwrn, Mai 13eg bydd Gŵyl Fwyd Caernarfon yn cael ei chynnal ar faes Caernarfon gyda opsiynau i deithio’n gynaliadwy yno ar feic, bws a thren. Mae’r ŵyl, sydd am ddim i’r cyhoedd, yn dathlu cogyddion,...

darllen mwy

Galw am Stondinwyr Gŵyl Fwyd Caernarfon 2017

Galw am Stondinwyr Gŵyl Fwyd Caernarfon 2017


RHA 30, 2016 - CATRINSIRIOL

Mae Gŵyl Fwyd Caernarfon yn agor ceisiadau ar gyfer cynnal stondin yn yr ŵyl a fydd yn cael ei chynnal yng nghanol tref Caernarfon ar Fai 13eg, 2017. Daeth oddeutu 10,000 o ymwelwyr i’r dref yn ystod yr ŵyl yn 2016 ar...

darllen mwy

Gŵyl Fwyd Caernarfon yn Cyhoeddi Llyfr Coginio

Gŵyl Fwyd Caernarfon yn Cyhoeddi Llyfr Coginio


RHA 29, 2016 - CATRINSIRIOL

Mae Gŵyl Fwyd Caernarfon yn cyhoeddi llyfr ryseitiau ‘Coginio efo’r Cofis’ fel rhan o’u hymgyrch godi arian ar gyfer yr Ŵyl fydd yn cael ei chynnal ar Fai 13eg, 2017. Yn cynnwys ryseitiau gan bobl y dre, cogyddion enwog a...

darllen mwy

Gŵyl Fwyd Caernarfon yn y Noson Tân Gwyllt

Gŵyl Fwyd Caernarfon yn y Noson Tân Gwyllt


RHA 15, 2016 - CATRINSIRIOL

Hoffai trefnwyr Gŵyl Fwyd Caernarfon ddiolch i fynychwyr Noson Tân Gwyllt Caernarfon nos Sadwrn 5ed o Dachwedd am ein helpu i godi arian at Ŵyl Fwyd 2017 drwy brynu bwyd a diod o’r fan. Wedi ei drefnu gan Lewod Caernarfon...

darllen mwy

Archif

2018 | 2017 | 2016 | 2015

© 2023 Gŵyl Fwyd Caernarfon. Gwefan gan Delwedd