Newyddion 2016

DIOLCH

DIOLCH


MAI 15, 2016 - NICIBEECH

Diolch i bawb a ddaeth i’r ŵyl a’i gwneud hi mor arbennig. Cafwyd hwyl a haul drwy’r dydd ddydd Sadwrn yn dilyn noson o chwerthin llond ein boliau yn Galeri nos Wener.

darllen mwy

Y rhaglen ar gael!

Y rhaglen ar gael!


EBR 30, 2016 - NICIBEECH

Ar gael am 50c o nifer o siopau lleol gan gynnwys:

Palas Print

Silver Star

Caffi Te a Cofi

darllen mwy

Noson Cystadleuaeth Cyri 04/03/2016

Noson Cystadleuaeth Cyri 04/03/2016


CHW 20, 2016 - NICIBEECH

Da ni wedi bod yn chwilio am gogyddion amatur i gystadlu efo’u cyri gorau mewn noson hwyliog llawn bwyd. Mici Plwm sydd yn llywio’r noson, bydd gwobr o £50 a bydd h

darllen mwy

Lansio’r wefan yn Neuadd y Farchnad

Lansio’r wefan yn Neuadd y Farchnad


RHA 09, 2015

Heno byddwn yn lansio’r wefan ac yn croesawu busnesau ac unigolion lleol i ddod i glywed am ein cynlluniau ac i gyfrannu syniadau a barn.

darllen mwy

Noson Tân Gwyllt

Noson Tân Gwyllt


TACH 05, 2015 - MEI

Cyfranodd cigyddion, pobyddion a chyflenwyr bwyd lleol selsig a rholia bara er mwyn ein cefnogi wrth godi arian i’r wyl ar gyfer ein digwyddiad codi arian cyntaf. O Fenter Fachwen, mi wnaethon ni logi Cegi Cofi, a galw ar...

darllen mwy

Lawnsio’r Ŵyl a’r Logo

Lawnsio’r Ŵyl a’r Logo


TACH 01, 2015 - NICIBEECH

Lawnsiwyd Gŵyl Fwyd Caernarfon yng nghaffi Te a Cofi Gisda ar y Maes. Daeth torf i’r caffi i flasu bwyd lleol, mwynhau cerddoriaeth fyw ac i groesawu’r newyddion y bydd Caernarfon yn cynnal ei gŵyl fwyd cyntaf ymhen...

darllen mwy

Archif

2018 | 2017 | 2016 | 2015

© 2019 Gŵyl Fwyd Caernarfon. Gwefan gan Delwedd