Cystadleuaeth Pryd Powlen

Digwyddiad cyntaf yr ymdrechion godi arian yw’r Gystadleuaeth Pryd Powlen am 7.30pm, nos Wener, Hydref 19 yn Feed My Lambs. I amrywio ar y cystadlaethau coginio hynod lwyddiannus, mae’r pwyllgor yn cyflwyno elfen newydd! Y gamp eleni yw coginio pryd i’w weini mewn powlen – dim cyfwydydd, dim ond pryd un powlen. Gall fod yn […]

Gŵyl Fwyd Caernarfon yn y Noson Tân Gwyllt

Gŵyl Fwyd Caernarfon yn y Noson Tân Gwyllt Bydd trefnwyr Gŵyl Fwyd Caernarfon yn gwerthu lluniaeth fel rhan o Noson Tân Gwyllt Caernarfon nos Sadwrn 5ed o Dachwedd, 2016 17:00 – 20:00 ar y Promenâd, Caernarfon.  Wedi ei drefnu gan Lewod Caernarfon ar ran Cyngor y Dref, mae’r noson flynyddol yn arddangosfa wych o dân […]

Diwgyddiadau Codi Pres Gwyl Fwyd Caernarfon 2018

Mae’n costio £25,000 i lwyfannu Gŵyl Fwyd Caernarfon bob blwyddyn, a sicrhau fod yr ŵyl yn parhau i fod yn ddigwyddiad sy’n rhad ag am ddim i bawb sy’n ymweld â hi.  Eleni, mae’r tîm wedi bod yn brysur iawn yn trefnu digwyddiadau i hel yr arian yma, ac rydym yn ddiolchgar iawn i bawb […]