Gŵyl Fwyd Caernarfon yn y Noson Tân Gwyllt

Gŵyl Fwyd Caernarfon yn y Noson Tân Gwyllt Bydd trefnwyr Gŵyl Fwyd Caernarfon yn gwerthu lluniaeth fel rhan o Noson Tân Gwyllt Caernarfon nos Sadwrn 5ed o Dachwedd, 2016 17:00 – 20:00 ar y Promenâd, Caernarfon.  Wedi ei drefnu gan Lewod Caernarfon ar ran Cyngor y Dref, mae’r noson flynyddol yn arddangosfa wych o dân […]

STWNSH COGINIO A CHOMEDI

19:30 – 22:00 STWNSH COGINIO A CHOMEDI yn GALERI Ymunwch â ni mewn noson ryngweithiol o adloniant yng ngofal y comedïwr a pherchennog Tŷ Bwyta, Tudur Owen. Rysáit: Cymerwch ddau o brif gogyddion teledu Cymru (Bryn Williams a Beca Lyne-Pirkis)   Ychwanegwch 2 seleb sy’n caru eu bwyd sef Dyl Mei a Siân Beca ychwanegwch […]

CINIO GALA

  Ymunwch â ni i gefnogi Gwyl Fwyd Caernarfon yn ein cinio Gala cyntaf. Ar ôl mwynhau glasied o fizz a chanpes, byddwn yn eistedd i fwyta pryd 3 chwrs arbennig gan fyfyrwyr Coleg Menai Llandrillo dan arweinaid Matt Guy o fwyty 1886. Arweinydd y noson fydd John Pierce Jones felly mi fydd ‘na ddigon […]

Diwgyddiadau Codi Pres Gwyl Fwyd Caernarfon 2018

Mae’n costio £25,000 i lwyfannu Gŵyl Fwyd Caernarfon bob blwyddyn, a sicrhau fod yr ŵyl yn parhau i fod yn ddigwyddiad sy’n rhad ag am ddim i bawb sy’n ymweld â hi.  Eleni, mae’r tîm wedi bod yn brysur iawn yn trefnu digwyddiadau i hel yr arian yma, ac rydym yn ddiolchgar iawn i bawb […]