Mae’n costio £25,000 i lwyfannu Gŵyl Fwyd Caernarfon bob blwyddyn, a sicrhau fod yr ŵyl yn parhau i fod yn ddigwyddiad sy’n rhad ag am ddim i bawb sy’n ymweld â hi.

Cadwch olwg ar ein gwefan a’n tudalennau Twitter, Facebook ac Instagram am ddigwyddiadau codi pres Gwyl Fwyd Caernarfon 2019.

 

Am hanes y digwyddiadau sydd eisoes wedi bod mewn paratoad at Gŵyl 2018, ewch i’n adran ‘digwyddiadau blaenorol‘.