Mae’n costio £25,000 i lwyfannu Gŵyl Fwyd Caernarfon bob blwyddyn, a sicrhau fod yr ŵyl yn parhau i fod yn ddigwyddiad sy’n rhad ag am ddim i bawb sy’n ymweld â hi.  Eleni, mae’r tîm wedi bod yn brysur iawn yn trefnu digwyddiadau i hel yr arian yma, ac rydym yn ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi cefnogi, ac sy’n parhau i gefnogi’r ŵyl.

Dyma’r digwyddiadau sydd i ddod i gefnogi Gŵyl Fwyd Caernarfon 2018 – cliciwch ar y poster perthnasol am ragor o wybodaeth.

Am hanes y digwyddiadau sydd eisoes wedi bod mewn paratoad at Gŵyl 2018, ewch i’n adran ‘digwyddiadau blaenorol‘.

Ebrill