Newyddion

DIOLCH

Diolch i bawb a ddaeth i’r ŵyl a’i gwneud hi mor arbennig. Cafwyd hwyl a haul drwy’r dydd ddydd Sadwrn yn dilyn noson o chwerthin llond ein boliau yn Galeri nos Wener. Rhywbeth fel 10,000 o bobl ydi’r amcangyfrif – waw! Ymlaen i godi arian at flwyddyn nesa’ rŵan, felly cadwch lygad ar y wefan […]

Newyddion

Lansio’r wefan yn Neuadd y Farchnad

Heno byddwn yn lansio’r wefan ac yn croesawu busnesau ac unigolion lleol i ddod i glywed am ein cynlluniau ac i gyfrannu syniadau a barn. Diolch i Côr Dre am gytuno i ganu, Dave Williams am y defnydd o’r Hen Farchnad, Mei Gwilym am roi’r wefan at ei gilydd ac aelodau’r pwyllgor am y mins […]

Newyddion

Noson Tân Gwyllt

  Cyfranodd cigyddion, pobyddion a chyflenwyr bwyd lleol selsig a rholia bara er mwyn ein cefnogi wrth godi arian i’r wyl ar gyfer ein digwyddiad codi arian cyntaf. O Fenter Fachwen, mi wnaethon ni logi Cegi Cofi, a galw ar garej leol i’w dynnu i rhodfa’r môr ar ei newydd wedd. Gwisgodd y pwyllgor eu […]

Newyddion

Lawnsio’r Ŵyl a’r Logo

Lawnsiwyd Gŵyl Fwyd Caernarfon yng nghaffi Te a Cofi Gisda ar y Maes. Daeth torf i’r caffi i flasu bwyd lleol, mwynhau cerddoriaeth fyw ac i groesawu’r newyddion y bydd Caernarfon yn cynnal ei gŵyl fwyd cyntaf ymhen blwyddyn Dadorchuddiwyd logo unigryw’r ŵyl am y tro cyntaf ddydd Sadwrn yn dilyn cystadleuaeth rhwng rhai o […]