Digwyddiadau blaenorol

Gala’n codi dros fil at Ŵyl Fwyd Caernarfon!

Unwaith eto eleni cafwyd noson gwerth chweil yn ein noson Gala. Gyda’r tywydd ar ein hochor eleni, bu’r noson yn lwyddiant wrth i’r tocynnau i gyd werthu!

Ein cogyddes gwâdd oedd y cyn-ddisgybl o Goleg Menai sydd bellach yn brif gogyddes yn y Seacroft yn Mae Trearddur, Ffion Roberts.

Bu Ffion i fewn yn gweithio gyda’r myfyrwyr o’r coleg yn paratoi y bwyd yn ystod y dydd ac yn rhoi arweiniad iddynt ar y dulliau o arddangos bwyd ar gyfer y gwasanaeth gyda’r nos.

Cawsom hefyd gwis mawreddog gan Trystan, fel arfer, a llongyfarchiadau i fwrdd o aelodau Côr Cofnod am ddod i’r brig!

Bu cyfraniadau hael o 2 fws gan Teithiau Elfyn Thomas i sicrhau cludiant diogel i’r coleg ac yn ôl i’r mynychwyr. A bu’r elw a wnaethpwyd gan werthu diodydd o Iechyd Da i gyd yn cyfrannu at lwyddiant y noson. Gwnaethpwyd dros £1000 o elw – a hyn i gyd yn gyfraniad tuag at ei gwneud yn bosib i ni gynnal yr ŵyl heb gost mynediad.

Diolch yn fawr felly iddyn nhw, i Ffion, ac i Goleg Menai am wneud y noson yn bosib unwaith eto. A diolch wrth gwrs i chi gefnogwyr ffyddlon am ddod!

YMLAEN I’R ŴYL!!

Ifan