Digwyddiadau blaenorol, Newyddion

Cyri, cwrw a chwmni da – Blog

Wel sôn am noson ddifyr ym mhedwaredd gystadleuaeth cyri Gŵyl Fwyd Caernarfon, sydd wedi datblygu’n ddigwyddiad poblogaidd iawn. Syniad y noson ydi bod 10 o bobl leol sy’n hoffi coginio yn creu cyri i 80 o bobl, ac yna’r gynulleidfa ydi’r beirniaid ar y noson.

Yn amlwg, mae pawb yn hoffi blas cyri gwahanol, felly mae gweld ymateb pawb ar eich bwrdd i bob cyri yn ddifyr iawn, a’r sgôr yn amrywiol iawn hefyd. Bydd pawb yn marcio fel unigolyn, ac yna bydd pob bwrdd yn cyfuno eu marciau i roi sgôr terfynol gan y bwrdd.

 

 

Dyma rai o sylwadau’r noson: “cyri gogoneddus”, “gwyrdd a gwahanol”, “da at annwyd”, “10 cyri am £10 – bargen !!”

Mae ’na deimlad hollol hamddenol i’r noson, efo pwyllgor yr Ŵyl Fwyd yn gweithio’n galed iawn i fwydo’r holl fyrddau – gwaith gwych!

MC y noson oedd Geraint Lovgreen – a rhywsut, ges i’r swydd o “glamorous assistant” yn hel marciau fesul bwrdd. Dach chi wedi gweld system sgorio cystadleuaeth Eurovision? Wel, dyna sut oedd hi yn Feed My Lambs, efo gwahanol gyri yn dod i’r brig wrth i’r gwahanol fyrddau gyflwyno eu sgôr.

 

 

Wrth holi o amgylch yr ystafell, roedd dipyn o amrywiaeth barn, ac roedd cryn gynnwrf wrth glywed canlyniad y bwrdd ola!! Ond roedd yna enillydd clir, sef y Prifardd Rhys Iorwerth – a llongyfarchiadau enfawr iddo fo am ei Gig Eidion Rendang!

 

 

 

 

Katherine