Newyddion

Cyhoeddi Rhaglen a Mapiau Gŵyl Fwyd Caernarfon 2018!

Gyda ‘chydig dros wythnos i fynd tan y digwyddiad mawr, mae trefnwyr Gŵyl Fwyd Caernarfon yn falch iawn o allu cyhoeddi’r rhaglen a’r mapiau terfynol!

Yn y rhaglen, gallech ddod o hyd i’r holl wybodaeth perthnasol am y diwrnod gan gynnwys manylion perfformiadau’r llwyfannau a’r arddangosfeydd, digwyddiadau i blant a’r holl wybodaeth am y stondinwyr fydd yn bresennol eleni!

Diolch yn fawr i W.O. Jones, Llangefni am eu gwasanaeth anhygoel yn dylunio ac argraffu i ni unwaith yn rhagor, i holl fusnesau’r dre (a thu hwnt) sydd wedi cyfrannu drwy dalu am hysbyseb, ac i bawb arall a fu ynghlwm â chadarnhau’r holl drefniadau terfynol!

Rydym fel trefnwyr yn ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi ein cynorthwyo eleni, ac edrychwn ‘mlaen yn arw i’ch gweld yn yr ŵyl wythnos nesaf!


Cliciwch yma i weld rhaglen Gwyl Fwyd Caernarfon 2018!

 

Mapiau – cliciwch ar y mapiau i’w gwneud yn fwy!

Stondinau’r Maes Stondinau’r Marina a’r Prom