Digwyddiadau blaenorol

Hywel Griffith yn llenwi boliau…

 

Eleni, Hywel Griffith oedd ein prif gogydd ar gyfer y Gala Fwyd flynyddol yng Ngholeg Menai. Mae Hywel wedi ennill sawl gwobr am ei ddawn yn y gegin ac erbyn hyn, ef yw prif gogydd bwyty Beach House ym Mae Oxwich. I gynorthwyo Hywel, daeth myfyrwyr arlwyo Coleg Menai i ddangos eu doniau hwy hefyd.

Photo 17-04-2018, 17 23 16.jpg

 

Bu’r pwyllgor wrthi’n brysur yn addurno’r ‘stafell a cafwyd gwledd hyfryd a llwyth o hwyl! Hoffem ddiolch i Hywel Griffith, i Goleg Menai a’u myfyrwyr, i Iechyd Da, Caernarfon am eu nawdd ac i Dacsi Huw am y cludiant!

Ymlaen i’r ŵyl!