Dyma luniau a dynnwyd yn ystod yr ail Ŵyl Fwyd Caernarfon – a gynhaliwyd ar 13 Mai 2017