Ymunwch â'n Newyddlen

Rhanwch eich cyfeiriad ebost gyda ni i dderbyn holl newyddion yr ŵyl.

Hanes y Noson Gin – Blog
Digwyddiadau blaenorol, Newyddion

Hanes y Noson Gin – Blog

Am y tro cyntaf erioed yn hanes Gŵyl Fwyd Caernarfon, cynhaliwyd ein digwyddiad blasu jin cyntaf ar noson Santes Dwynwen eleni.  Braf oedd gweld Tŷ Glyndŵr dan ei sang, a’r tocynnau i gyd wedi’u gwerthu ers wythnosau. Pawb yn awchu i ddathlu dydd y cariadon mewn steil, a chyfrannu at Ŵyl Fwyd Caernarfon 2019 ar […]
Marchnad Nadolig 2018
Digwyddiadau blaenorol

Marchnad Nadolig 2018

Er gwaetha’r glaw, roedd ysbryd y dathlu yn fyw ac yn iach yn y farchnad Nadolig yn Copa  yng Nghaernarfon dydd Sadwrn, 8 Rhagfyr er mwyn codi arian at Gŵyl Fwyd Caernarfon 2019. Daeth amrywiaeth o stondinwyr yno i werthu cynnyrch bwyd a chrefft lleol; o emwaith ac addurniadau porslen Miss Marple Makes i Bragdy […]