Ymunwch â'n Newyddlen

Rhanwch eich cyfeiriad ebost gyda ni i dderbyn holl newyddion yr ŵyl.

Rhaglen a Map 2019
Newyddion

Rhaglen a Map 2019

Gyda llai na mis i fynd – dyma’r holl wybodaeth am beth sydd ymlaen yn ystod ein digwyddiad mawreddog! Mae’r rhaglen a’r map ar gael o gwmpas siopau Caernarfon ac yn rhifyn diweddaraf Papur Dre. Bydd ein gwirfoddolwyr hefyd yn eu dosbarthu ar y dydd. Mae’r rhaglenni am ddim, ond byddwn yn gwerthfawrogi rhodd yn […]
Gala’n codi dros fil at Ŵyl Fwyd Caernarfon!
Digwyddiadau blaenorol

Gala’n codi dros fil at Ŵyl Fwyd Caernarfon!

Unwaith eto eleni cafwyd noson gwerth chweil yn ein noson Gala. Gyda’r tywydd ar ein hochor eleni, bu’r noson yn lwyddiant wrth i’r tocynnau i gyd werthu! Ein cogyddes gwâdd oedd y cyn-ddisgybl o Goleg Menai sydd bellach yn brif gogyddes yn y Seacroft yn Mae Trearddur, Ffion Roberts. Bu Ffion i fewn yn gweithio […]