Ymunwch â'n Newyddlen

Rhanwch eich cyfeiriad ebost gyda ni i dderbyn holl newyddion yr ŵyl.

Cyhoeddi Perfformwyr Llwyfan y Docfeistr
Newyddion

Cyhoeddi Perfformwyr Llwyfan y Docfeistr

Gyda dim ond mis i fynd nes yr Ŵyl Fwyd mae’n bryd cyhoeddi pwy fydd yn perfformio yn un o ardaloedd newydd yr ŵyl, Llwyfan y Docfeistr, Doc Fictoria: Y Brodyr Magee Sera Beth Celyn Geraint Lovgreen a’r Enw Da Band Pres Llareggub Byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth am beth fydd yn digwydd yn ystod diwrnod […]
Gŵyl Fwyd Caernarfon ar ei newydd wedd!
Newyddion

Gŵyl Fwyd Caernarfon ar ei newydd wedd!

Os ddarllenoch chi’n datganiad blaenorol, neu os ydych chi wedi gweld rai o bosteri’r ŵyl o amgylch y dre efallai, fe wyddwch ein bod yn ehangu eleni i leoliadau newydd a chyffrous iawn! Yn unol â gŵyl 2016 ac ’17, bydd Stryd Llyn, Y Maes a Stryd y Plas yn parhau’n rhan o’r digwyddiad. Ond, […]