Ymunwch â'n Newyddlen

Rhanwch eich cyfeiriad ebost gyda ni i dderbyn holl newyddion yr ŵyl.

TEITHIO’N WYRDD I’R ŴYL FWYD
Newyddion

TEITHIO’N WYRDD I’R ŴYL FWYD

Ar ddydd Sadwrn, Mai 13eg bydd Gŵyl Fwyd Caernarfon yn cael ei chynnal ar faes Caernarfon gyda opsiynau i deithio’n gynaliadwy yno ar feic, bws a thren. Mae’r ŵyl, sydd am ddim i’r cyhoedd, yn dathlu cogyddion, gwneuthurwyr a gwerthwyr bwyd yr ardal. Bydd cyfle i fynychwyr deithio’n gynaliadwy gyda theithiau bws Express Motors yn […]
DATHLU NATUR A CHWEDLAU AR DRÊN STÊM I GODI ARIAN AT ŴYL FWYD CAERNARFON
Newyddion

DATHLU NATUR A CHWEDLAU AR DRÊN STÊM I GODI ARIAN AT ŴYL FWYD CAERNARFON

Ar Fai 6ed bydd Gŵyl Fwyd Caernarfon meddiannu dau gerbyd ar drên stêm Rheilffordd Eryri i godi arian i’r Ŵyl Fwyd fydd yn cael ei chynnal yng Nghaernarfon ar Fai 13eg.  Gyda’r elw yn mynd tuag at gynnal yr ŵyl fwyd am ddim bydd teuluoedd yn mwynhau chwedlau lleol, teithiau natur a chrefftau ar ôl […]