Ymunwch â'n Newyddlen

Rhanwch eich cyfeiriad ebost gyda ni i dderbyn holl newyddion yr ŵyl.

Mike Downey yn Frenin y Cyri 2018!
Digwyddiadau blaenorol

Mike Downey yn Frenin y Cyri 2018!

Nos Wener, cafwyd noson llawn sbeis ac amrywiol flasau wrth i’r Cofis fynd benben am deitl Cyri Gorau Caernarfon 2018 am y trydydd tro. Ar y 9fed o Chwefror, daeth 10 cystadleuydd a’u cyris draw i ‘Feed My Lambs’ lle byddent yn cael eu gweini i’w cyd-Gofis llwglyd gan weinyddion grŵp Gŵyl Fwyd Caernarfon.  Gosodwyd […]
Cofis yn Cystadlu am y Cyri Gorau
Newyddion

Cofis yn Cystadlu am y Cyri Gorau

Mae Cystadleuaeth Cyri Gŵyl Fwyd Caernarfon yn dychwelyd ar Nos Wener, Chwefror 9fed, gydag 8 cogydd amatur yn mynd benben i dderbyn gwobr o £50 a’r teitl ‘Cyri Gorau Caernarfon’. Yn dilyn llwyddiant y digwyddiad codi arian yn 2016 a 2017, mae trefnwyr yr ŵyl wedi gosod yr her unwaith eto. Bydd y gynulleidfa yn […]