Ymunwch â'n Newyddlen

Rhanwch eich cyfeiriad ebost gyda ni i dderbyn holl newyddion yr ŵyl.

Gŵyl Fwyd Caernarfon yn cynnal Ffair Nadolig y dref
Newyddion

Gŵyl Fwyd Caernarfon yn cynnal Ffair Nadolig y dref

Bydd Gŵyl Fwyd Caernarfon yn cynnal Ffair Nadolig yn Neuadd y Farchnad, Caernarfon ddydd Sadwrn, Rhagfyr 9fed, 2017 rhwng 10:00 a 16:00. Yn dilyn llwyddiant y llynedd, mae trefnwyr Gŵyl Fwyd Caernarfon wedi mynd ati eto i drefnu gwahodd stondinwyr bwydydd artisan a chreft i’r adeilad eiconig ar Stryd y Plas, Caernarfon er mwyn arddangos […]
Gŵyl Fwyd Caernarfon yn darparu lluniaeth Noson Tân Gwyllt
Newyddion

Gŵyl Fwyd Caernarfon yn darparu lluniaeth Noson Tân Gwyllt

Bydd gwirfoddolwyr Gŵyl Fwyd Caernarfon yn gwerthu bwyd poeth a diodydd ar y Promenâd yng Nghaernarfon yn ystod Arddangosfa Tân Gwyllt y dref ar Dachwedd 4ydd, 2017 rhwng 18:00 a 20:00.  Yn dilyn llwyddiant y llynedd, mae trefnwyr y noson, Llewod Caernarfon, wedi gwahodd criw’r Ŵyl Fwyd i ddychwelyd i werthu cwn poeth, dau fath o […]