Ymunwch â'n Newyddlen

Rhanwch eich cyfeiriad ebost gyda ni i dderbyn holl newyddion yr ŵyl.

Gŵyl Fwyd Caernarfon yn galw am wirfoddolwyr o bob oed
Newyddion

Gŵyl Fwyd Caernarfon yn galw am wirfoddolwyr o bob oed

Mae’r ŵyl fwyd yn y dref gyfagos wedi troi’n uchafbwynt blynyddol i nifer gyda dros 15,000 o ymwelwyr yn heidio i’r dref o bell a chyfagos i ddathlu bwydydd blasus a chynnyrch lleol. Os ydych chi eisiau bod yn rhan o’r ŵyl eleni, ar ddydd Sadwrn, Mai 12fed 2018, beth am wirfoddoli? Mae’r trefnwyr, sy’n […]
Mike Downey yn Frenin y Cyri 2018!
Digwyddiadau blaenorol

Mike Downey yn Frenin y Cyri 2018!

Nos Wener, cafwyd noson llawn sbeis ac amrywiol flasau wrth i’r Cofis fynd benben am deitl Cyri Gorau Caernarfon 2018 am y trydydd tro. Ar y 9fed o Chwefror, daeth 10 cystadleuydd a’u cyris draw i ‘Feed My Lambs’ lle byddent yn cael eu gweini i’w cyd-Gofis llwglyd gan weinyddion grŵp Gŵyl Fwyd Caernarfon.  Gosodwyd […]