Ymunwch â'n Newyddlen

Rhanwch eich cyfeiriad ebost gyda ni i dderbyn holl newyddion yr ŵyl.

Cyri, cwrw a chwmni da – Blog
Digwyddiadau blaenorol, Newyddion

Cyri, cwrw a chwmni da – Blog

Wel sôn am noson ddifyr ym mhedwaredd gystadleuaeth cyri Gŵyl Fwyd Caernarfon, sydd wedi datblygu’n ddigwyddiad poblogaidd iawn. Syniad y noson ydi bod 10 o bobl leol sy’n hoffi coginio yn creu cyri i 80 o bobl, ac yna’r gynulleidfa ydi’r beirniaid ar y noson. Yn amlwg, mae pawb yn hoffi blas cyri gwahanol, felly […]
Hanes y Noson Gin – Blog
Digwyddiadau blaenorol, Newyddion

Hanes y Noson Gin – Blog

Am y tro cyntaf erioed yn hanes Gŵyl Fwyd Caernarfon, cynhaliwyd ein digwyddiad blasu jin cyntaf ar noson Santes Dwynwen eleni.  Braf oedd gweld Tŷ Glyndŵr dan ei sang, a’r tocynnau i gyd wedi’u gwerthu ers wythnosau. Pawb yn awchu i ddathlu dydd y cariadon mewn steil, a chyfrannu at Ŵyl Fwyd Caernarfon 2019 ar […]